Dolar
32.28
Euro
34.96
Altın
2,334.83
ETH/USDT
3,784.30
BTC/USDT
67,961.00
BIST 100
10,479.16
Gündem

Dernek ve vakıf projelerine yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik değişti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yerel yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 01.04.2020 - Güncelleme : 01.04.2020
Dernek ve vakıf projelerine yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik değişti

Ankara

Yönetmeliğe göre, yardım yapılacak teşekküllerin projeleri kapsamında yürütülen etkinlikleri izlemek, değerlendirmek ve raporlamak üzere İl Müdürlüklerince raportörler görevlendirilecek. 

Bakanlıkça teşekküllere yardım yapılabilmesi için dernek veya vakfın asıl amacının kültürel, sanatsal, turizm ve tanıtmaya yönelik faaliyetler olması, teşekkülün üyelerine kazanç paylaşımı ya da kar dağıtımı amacının bulunmaması, üyelerinin yasa dışı örgütlerle mensubiyet, irtibat veya iltisaklarının olmaması, yardım yapılması değerlendirilen projenin ülke sınırları dahilinde gerçekleştirilecek olması şartı aranacak.

Teşekküller başvurularını etkinlik tarihinden en az iki ay önce etkinliğin gerçekleştirileceği il müdürlüğüne yapacak.

İl Müdürlüğü ise başvuruları, yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirerek başvuruda bulunan kuruluşa ve projeye ilişkin olumlu veya olumsuz görüşlerini açıkça belirttikleri "Başvuru Bilgi-Belge Tespit Formu" ile Bakanlığa gönderecek.

İl Müdürlüklerince, Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne kadar yardım yapılacağı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili genel müdür, ilgili daire başkanlığının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı, kültür işleri ile ilgili daire başkanlıklarının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı ve ilgili daire başkanından oluşan komisyonca incelenerek karara bağlanacak.

Komisyon üye tam sayısı ile toplanacak. Kararlar salt çoğunlukla alınacak, çekimser oy kullanılmayacak. Komisyonca karara bağlanan projeler tekrar değerlendirmeye alınmayacak. Komisyon kararı Bakan onayına sunulacak.

Yardım taleplerinin komisyonca değerlendirilmesinde, projenin kültürel, sanatsal, folklorik ve turizme ilişkin değerleri yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteliği, yeterliliği ve önemi, sosyo-kültürel gelişime katkısı ölçütleri göz önünde bulundurulacak.

Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş bölgelerde uygulanacak projelere öncelik verilecek.

Teşekküllerin etkinlikleri il müdürlüklerince görevlendirilen raportörlerce izlenecek. Teşekküller tarafından düzenlenen sonuç raporlarının ve harcama belgelerinin ibrazından sonra etkinlik raporu, ilgili Genel Müdürlüğe gönderilecek.

Etkinliklerin izlenememesi halinde yardımların, etkinliklerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti için projelere ilişkin bilgi, belge, kayıt ve raporlar ile basında çıkmış haber veya görüntülü dijital dokümanlar esas alınarak etkinlik raporu hazırlanacak.

Teşekküller, harcama belgelerinin, sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde il müdürlüğüne vermek zorunda olacak.

Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya veya il müdürlüklerine yaptırmaya yetkili olacak.

Etkinliğin taahhüt edilen şekil ve sürede gerçekleştirilmediğinin, yönetmelik ve protokol hükümlerinin yerine getirilmediğinin tespiti halinde onaylanmış yardımlar ilgili birimce iptal edilecek.

Projenin Bakanlığa sunulan konusu dışına çıkılarak, Anayasada belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka aykırı hususlara ya da bireyleri veya toplumun bir kesimini rencide edici ya da hakaret içeren hususlara yer verildiğinin tespit edilmesi durumunda Bakanlık, tek taraflı olarak protokolü fesih hakkını saklı tutacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.