Kalite yönetim

Kalite politikamız, 

Güvenilir habercilikte dünya markası Anadolu Ajansı’nın verimliliğini yükseltmek, Yasal şartlar doğrultusunda müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamak, Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyarak sürekli iyileştirmelerle etkinliğini artırmaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız,

Kurumumuzun iş faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği, ürettiği, paylaştığı ve sakladığı her türlü bilginin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak korunmasını ve yönetilmesini sağlamak amacıyla bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmuştur. Bilgi güvenliğine yönelik kurumsal ve teknik olarak ihtiyaç duyulan kontroller BGYS’ye uygun olarak işletilir.

Kurum, bilgi güvenliği yönetim sistemini işletmek için, risk yönetimi süreci uygular. Kurumun bilgi güvenliği risk yönetim çerçevesi; bilgi güvenliği risklerinin tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve işlenmesini kapsar. Kurum Üst yönetimi BGYS ile ilgili gereksinimlerin yerine getirilmesini taahhüt ederek liderlik ve bağlılığını gösterir.

Bu politika ile çerçevesi çizilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin işleyişi ve bu kapsamda belirlenen kurallara ilişkin ayrıntılı bilgiler, Bilgi Güvenliği Politikasına bağlı alt politikalar, prosedürler, talimatlar ve gerekli türdeki diğer dokümanlar ile düzenlenir.

Kurum personeli, Kurumda çalışan veya iş yapan üçüncü taraflar, bu politika ile alt politika ve hazırlanan diğer dokümanlara uymakla yükümlüdür.