منتخب سردبیر

سرتیتر رده

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه به مناسبت ماه رمضان بین خانواده‌های مهاجر فلسطینی در غزه و کرانه باختری 20 هزار و 130 بسته حاوی کمک‌های مواد غذایی توزیع می کند.