Sosyal medya


Anadolu Ajansı;

 • Sosyal medyayı geleceğin en etkin haber ve iletişim mecrası olarak görmektedir.
 • Çalışanlarının bu hassasiyet ve beklentiyle sosyal medya ağlarını kullanmalarına ve takip etmelerine büyük önem vermektedir.
 • Bu ağları, etkin bir şekilde kullanan çalışanlarının, dünyadaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmalarının yanında, bilgi ve deneyimlerini en üst düzeye çıkarmalarını beklemektedir.
 • Köklü geçmişi ve geleceğe yönelik büyük hedefleriyle, tüm çalışanlarının ancak bu sayede geleceğin medya dünyasına “fark” ve “değer” katacağına inanmaktadır.
 • Çalışanlarından bunları gerçekleştirebilmeleri adına, “Haber Yayın İlkeleri”nin tamamlayıcı unsuru olarak kabul ettiği, aşağıdaki kriterlere bağlı kalmalarına önem vermektedir.

Anadolu Ajansı Çalışanları;

 • Mensubiyetlerinin gereği olarak sosyal medya hesaplarında, Anadolu Ajansı aidiyetlerini açıkça belirtirler.
 • Anadolu Ajansı'nın ve mesleğin gerektirdiği ciddiyete tüm paylaşımlarında hassasiyetle uyarlar.
 • Anadolu Ajansı'nın resmi sosyal medya hesaplarında ya da aa.com.tr adresinde yayınlanan içerikleri, linkini vermek suretiyle Ajansın tanıtımına katkıda bulunurlar.
 • Ajansın herhangi bir nedenle yayınlamadığı veya yayınlamaya değer görmediği haber içeriklerini, yetkili editörden izin alarak paylaşıma açabilirler.
 • Ajans yönetiminin belirlediği isim, adres ve çerçeve dışındaki sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını haber konusu yapmak için ilgili editörün iznine başvururlar.
 • Ajansın tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar.
 • Sosyal medya ağlarında yer alan görsel içerikleri, telif hakları sorunu giderilmedikçe haber konusu yapmazlar.

Paylaşımlarında;

 • Anadolu Ajansı'nın yayın ilkelerine aykırı; hiçbir kimseyi, kurumu, inancı, ırkı, cinsiyeti, kültürü aşağılayıcı, rencide edici, küçük düşürücü veya hedef gösterici ifade, ses ve görseller ile gizli bilgi ve belgelere yer vermezler.
 • Şiddeti özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici içerikteki paylaşımlara alet olmazlar.
 • Siyasi tercihlerini belli etmezler veya bu nitelikteki bir oluşumun ya da kesimin propagandalarına yer vermezler.
 • Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa olsun, Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar.