Dolar
33.04
Euro
35.94
Altın
2,400.55
ETH/USDT
3,482.10
BTC/USDT
66,596.00
BIST 100
11,156.20

Habercilik ve KVKK İlkeleri

ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

HABERCİLİK VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK İLKELER (HABERCİLİK KVKK İLKELERİ)

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi’nin (Anadolu Ajansı) habercilik ve ifade özgürlüğü kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat açısından kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsediği ilkeler şöyledir:

  1. Haber gerçek bir şekilde yayınlanır. Gerçeklik unsurundan “somut gerçeklik” değil, “haberin beliriş biçimine uygunluk” anlaşılmalıdır.
  2. Gerçeklikten uzak ve kamuoyunu yanıltıcı bilgiler haber yapılmaz.
  3. Haberin yayınlanmasında kamu yararı bulunur. Kamu yararı bulunmayan nitelikteki olaylar haber yapılmaz.
  4. Haber güncel bir şekilde yayınlanır. Üzerinden süre geçmiş ve açıklanmasında artık kamu yararı bulunmayan olaylar haber yapılmaz.
  5. Bahse konu haberin gündemde kalması hususunda kamunun haberi alma konusundaki menfaatinin devamının sağlanması önceliklidir.
  6. Haberin veriliş biçimi ile özü arasında düşünsel bir bağ bulunmalıdır.
  7. Haberde kullanılan dil, ifade ve resimler haberin veriliş biçiminin gerektirdiği ölçüde kullanılmalıdır. Haberin verilişinde gerekli, ilgili ve yararlı olmayan beyan ve değerlendirmelerde bulunulmaz. Haberin özü ile biçimi arasında denge gözetilir.
  8. İçerik kaldırma talepleri ve KVKK kapsamında ilgili kişi başvurularının yanıtlanmasında yukarıdaki kriterler uygulanır.
  9. KVKK kapsamında istisna olsa dahi Anayasal bir hak olarak kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması hedeflenir.
  10. Anadolu Ajansı bünyesinde kurulan Kişisel Verileri Koruma Komitesi, Habercilik KVKK İlkelerinin uygulanmasını ve denetlenmesini sağlar.