Euro
7.31
Dolar
6.70
BIST 100
89,085.13
Altın
1,583.80

Aptorum Group, MRSA Dahil Staphylococcus Aureus'un Sebep Olduğu Enfeksiyonların Tedavisine Yönelik ALS-4 Küçük Molekül Adayı İçin IND Etkinleştirici Çalışmalar Başlattı

Logo

Aptorum Group, MRSA Dahil Staphylococcus Aureus'un Sebep Olduğu Enfeksiyonların Tedavisine Yönelik ALS-4 Küçük Molekül Adayı İçin IND Etkinleştirici Çalışmalar Başlattı

NEW YORK --(BUSINESS WIRE)-- Küresel karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları ele almak için yeni terapötiklerin geliştirilmesine odaklanan bir biyofarmasötik şirket olan Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) (“Aptorum Group”), yeni ilaç araştırması (IND) etkinleştirme çalışmalarını metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA, örneğin yaygın olarak bilinen “Super-bugs”lardan biri olan) ve Staphylococcus aureus'un (veya “S. aureus”) neden olduğu enfeksiyonların tedavisi için belirtilen ve yeni bir virülans önleme yaklaşımına dayanarak çalışmasını başlattığını duyurdu.

ALS-4 adayı iyi ilerliyor ve ilk GLP toksikoloji çalışmaları dizisi Kuzey Amerika merkezli bir sözleşmeli araştırma kuruluşu (CRO) aracılığıyla tamamlandı. Özellikle, ALS-4 adayı, in vitro Ames testlerinde herhangi bir mutajenite göstermedi. ALS-4 geliştirme çalışmaları devam ediyor ve şirket ilgili IND'yi 2020'nin ilk yarısında sunmayı hedefliyor aynı zamanda şu anda Kuzey Amerika'da hem sağlıklı gönüllülerin hem de hastaların ön etkinlik okuması için bir hibrid Faz 1 klinik çalışması planlanıyor.

S. aureus kan, akciğer, cilt, kemik ve cihazla ilgili enfeksiyonların yanı sıra toksin ile ilgili hastalıkların1 önde gelen nedeni olan bir bakteridir. S. aureus bakteriyemi hastalarının ortalama ölüm oranının %302 olduğu tahmin edilmektedir ve AIDS, tüberküloz ve viral hepatit'in toplamından3 daha fazla ölüme neden olmaktan sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. MRSA ve vankomisin-orta ve dirençli S. aureus ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından araştırma ve geliştirme4  için yüksek öncelikli patojenler olarak sınıflandırılmıştır.

ALS-4 Hakkında

ALS-4, S. aureus'un dehidroskualen desatürazını engellediğine inanılan küçük moleküllü bir ilaç adayıdır (MRSA dahil) ve genellikle bakterileri kapsayan görünür bir “altın pigment” olan stafiloksantin'in oluşumunda yer alan ve bakterinin fagositik hücreler ve nötrofiller5 tarafından dağıtılan reaktif oksijen türlerinden (ROS) saldırılara karşı direncinden sorumludur. Bu temelde, ALS-4 bakterisit değildir ve stafiloksantin üretimini inhibe ederek, S. aureus, konağın immün geçişine karşı oldukça duyarlı hale gelir. ALS-4, artan ilaç direnci sorunları yaşayan çoğu güncel antibiyotikte bulunan bakterisit yaklaşımdan önemli ölçüde farklı olan bakteriyel enfeksiyon tedavisine yönelik yeni bir yaklaşım sunmaktadır .

Aptorum Group Limited Hakkında

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM), karşılanmamış tıbbi ihtiyaçların üstesinden gelmek için yeni terapötik maddeler geliştirmeye ve ticarileştirmeye adanmış bir ilaç şirketidir. Aptorum Group nöroloji, bulaşıcı hastalıklar, gastroenteroloji, onkoloji ve diğer hastalık alanlarında terapötik projeler yürütmektedir.

Aptorum Group Hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.aptorumgroup.com adresini ziyaret edin.

Yasal Uyarı ve İleriye Dönük İfadeler

Bu basın bülteni, Aptorum Group Limited ve gelecekteki beklentileri, 1995 Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası anlamı içindeki “ileriye dönük ifadeler”i teşkil eden beklentileri, planları ve umutları içermektedir. Bu amaçla, burada yer alan ve tarihsel gerçekleri yansıtmayan ifadeler ileriye dönük ifadeler olarak kabul edilebilir. Bazı durumlarda, bu tür ileriye dönük ifadeler “ebilir,” “meli,” “beklediğini,” “planladığı,” “tahmin,” “abilir” “niyetinde,” “hedefe,” “düşündüğü,'' “ düşünür, ” “ inanır, ” “ tahmin eder,” “kestirir,”, ''potansiyel,'' ya da ''devam,'' gibi terimlerle ya da bunların olumsuz halleriyle belirlenebilir. Aptorum Group, başvuruların sunulması ve denemeler için öngörülen zaman çizelgelerine ilişkin ifadeler içeren bu ileriye dönük ifadeleri, büyük ölçüde mevcut beklentileri ve gelecekteki olaylarla ilgili öngörülerini ve faaliyetlerini etkileyebileceğini düşündüğü trendleri temel almaktadır. Bu ileriye dönük ifadeler, yalnızca bu basın bülteninin tarihi itibariyle geçerlidir ve sınırlandırılmadan, ilan edilen yönetimi ve organizasyonel değişikliklerle ilgili risklerin, kilit hizmetlerin devam eden hizmeti ve mevcudiyeti dahil olmak üzere bir dizi riske, belirsizliğe ve varsayıma tabidir; ek tüketici segmentleri için ek ürünler, şirketin beklenen büyüme stratejileri, işinde öngörülen eğilimler ve zorluklar ile tedarik zincirinin istikrarı ve tedarik zincirinin istikrarı ile ilgili beklentileri ve risklerini daha eksiksiz bir şekilde sunarak ürün çeşitlerini genişletme kabiliyeti Aptorum Group'un Form 20-F ve Aptorum Group'un gelecekte SEC ile yapabileceği diğer dosyalamalarda tarif edilmiştir. Sonuç olarak, ileriye dönük bu beyanlara dahil edilen tahminler değişebilir. Aptorum Group, bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük açıklamaları, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka türlü bir olayın sonucu olarak güncelleme yükümlülüğünü üstlenmemektedir.

Clin Microbiol Rev. 2015 Jul;28(3):603-61.
2 Clin Microbiol Rev. 2012 Apr;25(2):362-86
3 Van Hal et al. Clin Microbiol Rev 2012
4 https://www.who.int/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed
5 mBio 2017 8(5): e01224-17

 

İletişim

Yatırımcılar: 
Tel: +852 2117 6611 
E-postainvestor.relations@aptorumgroup.com

Medya: 
Tel: + 852 2117 6611 
E-posta: info@aptorumgroup.com

 

Kaynak: Aptorum Group Limited

Powered by Business Wire