Dolar
33.01
Euro
35.78
Altın
2,377.89
ETH/USDT
3,203.80
BTC/USDT
64,280.00
BIST 100
10,991.57
Ekonomi, arşiv

Stratejik planlar yenilenebilecek

Kamu idarelerinin stratejik planlarını yenileme kararı, 63. Hükümetin kurulma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ilgili bakan onayıyla alınacak.

30.04.2015 - Güncelleme : 30.04.2015
Stratejik planlar yenilenebilecek

ANKARA 

Kalkınma Bakanlığının "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, 7 Haziran'da yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında hükümet değişikliğine bağlı olarak stratejik planların yenilenmesi veya güncellenmesini içeren tebliğ kapsamında hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin stratejik planlarında yenileme yapılabilecek. 

Stratejik planın 5 yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasını içerecek yenileme kararı, 63. Hükümetin kurulma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ilgili bakan onayıyla alınacak ve Kalkınma Bakanlığına bilgi verilecek. Kararı takip eden 6 ay içinde stratejik plan taslağı hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilecek. Söz konusu takvim çerçevesinde stratejik planlar 2017-2021 dönemi için hazırlanacak. 

Halihazırda stratejik plan yenileme çalışmalarını sürdürmekte olan ve ilerleme kaydetmiş kamu idareleri ise 2016 mali yılı bütçe ve performans programı hazırlama takvimine uyum sağlamak kaydıyla 2016-2020 dönemi için stratejik plan hazırlayabilecek. Bu durumda, stratejik plan taslağı değerlendirilmek üzere en geç 1 Eylül 2015 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığına yollanacak. 

Stratejik Planların 10. Kalkınma Planı'yla uyumu

Kamu idareleri, hazırlamakta ya da uygulamakta oldukları stratejik planları, 10. Kalkınma Planında sorumlu oldukları amaç, hedef, politika ve eylemlerle uyumu açısından gözden geçirecek ve ihtiyaç duyulması halinde yenileyecek ya da güncelleyecek. Bu kapsamda, Kalkınma Planı'nda yer verilen amaç, hedef, politika ve eylemlerin stratejik planda içerilmemiş olması durumunda yenileme kararı verilecek.

Amaç, hedef, politika ve eylemler içerilmiş ancak hedef düzeylerinin farklılaştırılma ihtiyacı olması durumunda ise güncelleme kararı alınabilecek.

Kamu idareleri, stratejik planlarındaki amaç ve hedeflerini, söz konusu politika ve eylemlerin Kalkınma Planı'yla kesişen dönemlerini göz önüne alarak belirleyecek.

Bu kapsamda 2016-2020 stratejik planını hazırlayan bir kamu idaresi amaç ve hedeflerini belirlerken 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin çerçeveyi doğrudan Kalkınma Planı'ndan sağlayacak. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin hedefleri ise bu trende bağlı bir tahminle belirleyecek. 2017-2021 dönemini kapsayan stratejik planını hazırlayan bir kamu idaresi amaç ve hedeflerini belirlerken ise 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin çerçeveyi sağlamak için Kalkınma Planı'nı dikkate alacak. 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin hedefler belirlenirken bu trende bağlı bir tahmin esas alınacak. 

 Stratejik plan hazırlama sürecinde uyulması gereken genel hususlar

Kamu idarelerince hazırlanmış stratejik planların Kalkınma Bakanlığınca değerlendirilmesi sonucunda; eksikliği tespit edilen durum analizi ile amaç ve hedeflerin bağlantısının açık bir şekilde gösterilmesi, dış paydaş katılımının yeterli düzeyde ve kalitede sağlanması, hedeflerin sonuç odaklı ve idarenin hizmet alanına uygun bir biçimde ifade edilmesi, stratejik planların izlenmesinde ve performans programı hazırlıklarında güçlük yaratmayacak sayı ve nitelikte amaç ve hedef belirlenmesi, hedeflere yönelik performans göstergelerinin, bu göstergelere ilişkin mevcut duruma ait değerin ve stratejik plan döneminde ulaşılması ve arzulanan seviyenin belirtilmesi, amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını açıklayan stratejilerin planda yer alması, stratejilerin tercihen amaç düzeyinde ve az sayıda olacak bir biçimde belirlenmesi, amaç ve hedefler seviyesinde maliyetlendirme ve bunlara ilişkin kaynak tablolarının yer alması, Kalkınma Planı'nda yer alan ve idarenin sorumluluğunda bulunan amaç, hedef, politikalar ile Öncelikli Dönüşüm Programı eylemlerinin stratejik planda yer alacak amaç ve hedeflerde içerilmesi, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sistem tasarımı yapılması gibi hususlar yeni plan hazırlıklarında dikkate alınacak. 

Üst yöneticinin liderliğinde tüm çalışanlarca planlama sürecinin sahiplenilmesinin sağlanması, organizasyonun oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi ve iş planının oluşturulması amacıyla bir hazırlık programı yapılacak. 

Stratejik planlama sürecinin başlangıç ve diğer önemli aşamalarında Kalkınma Bakanlığı ile yakın işbirliği sağlanacak. 

Plan hazırlama sürecinde strateji geliştirme birimi koordinasyonunda tüm birimlerin aktif katılımı esas olup stratejik planlama ekibinde ana hizmet birimleri temsil edilecek. 

İkinci ve daha sonraki stratejik planını hazırlayacak kamu idarelerinin, yeni plan hazırlık çalışmaları başlamadan önce yürürlükteki stratejik planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren ayrıntılı bir çalışma yapmaları gerekecek. Bu çalışmanın özet değerlendirmesine ise yeni hazırlanacak plan içerisinde yer verilecek. Bir önceki plandan temel farklılıklar ve bu farklılıkların nedenleri açıklanacak. Bununla birlikte gerek görülmesi durumunda, Kalkınma Bakanlığı tarafından bir önceki plana ilişkin ayrıntılı değerlendirme raporu ilgili idareden talep edilebilecek. Ayrıca, daha önce Kalkınma Bakanlığınca kamu idarelerine gönderilen taslak stratejik plan değerlendirme raporlarında yer alan öneri ve uyarılar dikkate alınacak. 

Bu arada 28 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırıldı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın