Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Shkup, hapet ekspozitë e kostumeve dhe zanateve rome Fotoğraf: Umeys Sulejman

Në Galerinë “KO-RA” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” në Shkup është hapur ekspozitë me kostume rome nga Shkupi dhe ekspozitë multimediale mbi zanatet rome nga antropologu Daniel Petrovski. Bëhet fjalë për një projekt të shoqatës “Romano Ilo” - Shoqata e Entuziastëve të Artit Folklorik Rom, në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” dhe Muzeun e Maqedonisë me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit