Politika e privatësisë dhe të dhënave cookies

ANADOLU AGENCY TURKISH INC.

POLITIKA E COOKIE-VE


QËLLIMI

Kjo politikë është përgatitur për të informuar vizitorët e faqes rreth cookie-ve që mund të përdoren në faqen tonë të internetit.

ÇFARË ËSHTË COOKIE?

            Cookie është informacion i ruajtur në kompjuterin tuaj nga një faqe interneti që vizitoni. Cookies regjistrojnë veprimet tuaja dhe cilësimet e preferuara gjatë sesionit të shfletimit tuaj ose për vizitën tuaj të radhës në faqen tonë të internetit. Në këtë mënyrë, herën tjetër që të vizitoni faqen tonë të internetit, ky informacion i kthehet serverit, duke njohur automatikisht pajisjen me të cilën keni hyrë në faqen tonë dhe cilësimet tuaja rikthehen për t'ju ofruar lehtësinë e përdorimit. Informacioni i ruajtur nga faqja jonë duke përdorur metodën e cookie-ve është i kufizuar në atë që ju ofroni. Informacionet që nuk i ndani në faqen tonë, nuk mund të aksesohen. Gjithashtu, cookies nuk mund të kenë qasje në dokumente të tjera në kompjuterin tuaj.

PËR ÇFARË PËRDORET?

           Cookies përdoren për të përmirësuar faqen tonë të internetit duke regjistruar veprimet dhe preferencat tuaja në pajisjen prej të cilën hyni në faqen tonë dhe për t'ju siguruar lehtësinë e përdorimit duke ngarkuar automatikisht cilësimet e ruajtura nëse identifikoheni përsëri nga e njëjta pajisje.

CILAT JANË LLOJET E COOKIE-VE?

  • Cookie të nevojshme: Këto janë cookie që janë të nevojshme për funksionimin e duhur të faqes së internetit.
  • Cookie të performancës/analitike: Këto lloje të cookie-ve përdoren për të mbledhur informacion statistikor, siç janë faqet e përdorura për të analizuar përdorimin e faqeve të internetit, informacionin e klikimeve, kohën e kaluar në një faqe.
  • Cookie funksionale: Këto janë cookie që përdoren për të ruajtur personalizimin dhe preferencat e përdorura në faqen e internetit.
  • Cookie të reklamimit/marketingut: Monitorimi i vazhdueshëm i sjelljes së njerëzve në internet dhe profilizimi i aktiviteteve të tyre duke i analizuar ato mundëson përputhjen e personit të profilizuar me reklamat e duhura dhe shfaqjen e reklamave të përmendura tek personi.

BAZA LIGJORE DHE MËNYRA

           Ndër cookie-t në faqen tonë të internetit, të cilat janë të detyrueshme për menaxhimin e faqes, një nga kushtet e përpunimit të të dhënave të përcaktuara në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Nr:6698 (“PDPL”), “Përpunimi i të dhënave është i nevojshëm për interesat legjitime të ndjekura nga kontrolluesi i të dhënave, me kusht që ky përpunim të mos cenojë të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave.” dhe një nga kushtet e përpunimit të të dhënave të përcaktuara në Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (“GDPR”) “Përpunimi është i nevojshëm për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga kontrolluesi ose nga një palë e tretë, me përjashtim të rasteve kur interesa të tilla tejkalohen nga interesat ose të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave që kërkojnë mbrojtjen e të dhënave personale, veçanërisht kur subjekti i të dhënave është një fëmijë”; Ne përpunojmë cookie të tjera në kuadër të "Ekzistencës së pëlqimit të qartë". Ju mund të shfaqni pëlqimin tuaj duke dhënë pëlqimin për cookies nëpërmjet "Panelit të Kontrollit të Cookie-ve". Të gjitha cookie-t mblidhen automatikisht përmes faqes së internetit.

NDRYSHIMI I PREFERENCAVE TË COOKIE-VE

           Cookie të detyrueshme përdoren në faqen tonë të internetit www.aa.com.tr për t'ju ofruar një shërbim më të mirë. Këto cookie nuk mund të çaktivizohen nëpërmjet "Panelit të Kontrollit të Cookie-ve". Ju mund të keni qasje në cookie-t që përdoren në faqen tonë nëpërmjet "Panelit të Kontrollit të Cookie-ve" dhe të ndryshoni preferencat tuaja.

TABELA E COOKIE-VE

Kontrolluesi i të dhënave

Anadolu Agency Turkish Inc.

Faqja e internetit: www.aa.com.tr
Tel.: +90 312 999 20 00
E-Mail Adresa: yenimedya@aa.com.tr
Adresa: Eti Mahallesi GMK Bulvarı No:132 Çankaya ANKARA