Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

Populli argjentinas i pikëlluar dhe në zi nga vdekja e Maradonës Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

I pikëlluar dhe në zi nga vdekja e legjendarit argjentinas, Diego Armando Maradonës populli argjentinas doli në rrugë. Qendra e Buenos Aires dhe shumë stadiume në Argjentinë kryesisht La Bombonera e ekipit Boca Juniors ku shkëlqeu Maradona si dhe shtëpia ku humbi jetën dhe zonat përreth shtëpive ku ka lindur dhe ka jetur në rini Maradona u mbushën me njerëz prej të cilëve disa lotonin dhe disa brohoritën me slogane për Maradonën. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit