Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( İGA - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: İGA

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( İGA - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: Berk Özkan

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( Berk Özkan - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: Berk Özkan

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( Berk Özkan - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: Berk Özkan

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( Berk Özkan - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: Berk Özkan

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( Berk Özkan - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: Berk Özkan

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( Berk Özkan - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: Berk Özkan

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( Berk Özkan - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: Berk Özkan

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( Berk Özkan - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: Berk Özkan

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( Berk Özkan - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: Berk Özkan

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( Berk Özkan - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: Berk Özkan

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( Berk Özkan - Anadolu Agency )

Përfundojnë 30 për qind e punimeve për aeroportin e ri të Stambollit Fotoğraf: Berk Özkan

STAMBOLL (AA) - Përfundon 30 për qind e etapës së parë të aeroportit të ri të Stambollit, me kapacitet 90 milionë udhëtarë, i cili është një prej projekteve më të mëdha të historisë së Republikës. ( Berk Özkan - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit