Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)

Mijëra besimtarë muslimanë mbushën xhamitë në Maqedoninë e Veriut për të falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë Mustafa Pasha në Shkup. Para faljes së namazit, Bashkësia Fetare Islame (BFI) tradicionalisht kishte përgatitur program me këndim të Kur’anit dhe të ilahijeve në gjuhën shqipe, maqedonase, turke, boshnjake dhe arabe. ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)
Fotoğraf: Abdula Berisha

Mijëra besimtarë muslimanë mbushën xhamitë në Maqedoninë e Veriut për të falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë Mustafa Pasha në Shkup. Para faljes së namazit, Bashkësia Fetare Islame (BFI) tradicionalisht kishte përgatitur program me këndim të Kur’anit dhe të ilahijeve në gjuhën shqipe, maqedonase, turke, boshnjake dhe arabe. ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)
Fotoğraf: Abdula Berisha

Mijëra besimtarë muslimanë mbushën xhamitë në Maqedoninë e Veriut për të falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë Mustafa Pasha në Shkup. Para faljes së namazit, Bashkësia Fetare Islame (BFI) tradicionalisht kishte përgatitur program me këndim të Kur’anit dhe të ilahijeve në gjuhën shqipe, maqedonase, turke, boshnjake dhe arabe. ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)
Fotoğraf: Abdula Berisha

Mijëra besimtarë muslimanë mbushën xhamitë në Maqedoninë e Veriut për të falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë Mustafa Pasha në Shkup. Para faljes së namazit, Bashkësia Fetare Islame (BFI) tradicionalisht kishte përgatitur program me këndim të Kur’anit dhe të ilahijeve në gjuhën shqipe, maqedonase, turke, boshnjake dhe arabe. Foto: hafizi Aydin Yahya. ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)
Fotoğraf: Abdula Berisha

Mijëra besimtarë muslimanë mbushën xhamitë në Maqedoninë e Veriut për të falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë Mustafa Pasha në Shkup. Para faljes së namazit, Bashkësia Fetare Islame (BFI) tradicionalisht kishte përgatitur program me këndim të Kur’anit dhe të ilahijeve në gjuhën shqipe, maqedonase, turke, boshnjake dhe arabe. ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)
Fotoğraf: Abdula Berisha

Mijëra besimtarë muslimanë mbushën xhamitë në Maqedoninë e Veriut për të falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë Mustafa Pasha në Shkup. Para faljes së namazit, Bashkësia Fetare Islame (BFI) tradicionalisht kishte përgatitur program me këndim të Kur’anit dhe të ilahijeve në gjuhën shqipe, maqedonase, turke, boshnjake dhe arabe. ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)
Fotoğraf: Abdula Berisha

Mijëra besimtarë muslimanë mbushën xhamitë në Maqedoninë e Veriut për të falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë Mustafa Pasha në Shkup. Para faljes së namazit, Bashkësia Fetare Islame (BFI) tradicionalisht kishte përgatitur program me këndim të Kur’anit dhe të ilahijeve në gjuhën shqipe, maqedonase, turke, boshnjake dhe arabe. ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)
Fotoğraf: Abdula Berisha

Mijëra besimtarë muslimanë mbushën xhamitë në Maqedoninë e Veriut për të falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë Mustafa Pasha në Shkup. Para faljes së namazit, Bashkësia Fetare Islame (BFI) tradicionalisht kishte përgatitur program me këndim të Kur’anit dhe të ilahijeve në gjuhën shqipe, maqedonase, turke, boshnjake dhe arabe. ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)
Fotoğraf: Abdula Berisha

Mijëra besimtarë muslimanë mbushën xhamitë në Maqedoninë e Veriut për të falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë Mustafa Pasha në Shkup. Para faljes së namazit, Bashkësia Fetare Islame (BFI) tradicionalisht kishte përgatitur program me këndim të Kur’anit dhe të ilahijeve në gjuhën shqipe, maqedonase, turke, boshnjake dhe arabe. ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)
Fotoğraf: Abdula Berisha

Mijëra besimtarë muslimanë mbushën xhamitë në Maqedoninë e Veriut për të falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë Mustafa Pasha në Shkup. Para faljes së namazit, Bashkësia Fetare Islame (BFI) tradicionalisht kishte përgatitur program me këndim të Kur’anit dhe të ilahijeve në gjuhën shqipe, maqedonase, turke, boshnjake dhe arabe. ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Shkup)
Fotoğraf: Abdula Berisha

Mijëra besimtarë muslimanë mbushën xhamitë në Maqedoninë e Veriut për të falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i faljes së namazit të Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë Mustafa Pasha në Shkup. Para faljes së namazit, Bashkësia Fetare Islame (BFI) tradicionalisht kishte përgatitur program me këndim të Kur’anit dhe të ilahijeve në gjuhën shqipe, maqedonase, turke, boshnjake dhe arabe. ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Tiranë)
Fotoğraf: Olsi Shehu

Edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri kanë falaur namazin e Kurban Bajramit, duke u mbledhur së bashku nëpër xhamitë e vendit. Manifestimi qendror për Kurban Bajramin është mbajtur në Sheshin "Skënderbej" në Tiranë me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve dhe personaliteteve të ndryshme. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Tiranë)
Fotoğraf: Olsi Shehu

Edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri kanë falaur namazin e Kurban Bajramit, duke u mbledhur së bashku nëpër xhamitë e vendit. Manifestimi qendror për Kurban Bajramin është mbajtur në Sheshin "Skënderbej" në Tiranë me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve dhe personaliteteve të ndryshme. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Tiranë)
Fotoğraf: Olsi Shehu

Edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri kanë falaur namazin e Kurban Bajramit, duke u mbledhur së bashku nëpër xhamitë e vendit. Manifestimi qendror për Kurban Bajramin është mbajtur në Sheshin "Skënderbej" në Tiranë me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve dhe personaliteteve të ndryshme. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Tiranë)
Fotoğraf: Olsi Shehu

Edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri kanë falaur namazin e Kurban Bajramit, duke u mbledhur së bashku nëpër xhamitë e vendit. Manifestimi qendror për Kurban Bajramin është mbajtur në Sheshin "Skënderbej" në Tiranë me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve dhe personaliteteve të ndryshme. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Tiranë)
Fotoğraf: Olsi Shehu

Edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri kanë falaur namazin e Kurban Bajramit, duke u mbledhur së bashku nëpër xhamitë e vendit. Manifestimi qendror për Kurban Bajramin është mbajtur në Sheshin "Skënderbej" në Tiranë me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve dhe personaliteteve të ndryshme. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Tiranë)
Fotoğraf: Olsi Shehu

Edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri kanë falaur namazin e Kurban Bajramit, duke u mbledhur së bashku nëpër xhamitë e vendit. Manifestimi qendror për Kurban Bajramin është mbajtur në Sheshin "Skënderbej" në Tiranë me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve dhe personaliteteve të ndryshme. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Tiranë)
Fotoğraf: Olsi Shehu

Edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri kanë falaur namazin e Kurban Bajramit, duke u mbledhur së bashku nëpër xhamitë e vendit. Manifestimi qendror për Kurban Bajramin është mbajtur në Sheshin "Skënderbej" në Tiranë me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve dhe personaliteteve të ndryshme. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Tiranë)
Fotoğraf: Olsi Shehu

Edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri kanë falaur namazin e Kurban Bajramit, duke u mbledhur së bashku nëpër xhamitë e vendit. Manifestimi qendror për Kurban Bajramin është mbajtur në Sheshin "Skënderbej" në Tiranë me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve dhe personaliteteve të ndryshme. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Prizren)
Fotoğraf: Eren Beksaç

Në qytetin Prizren besimtarë të shumtë morën pjesë në ritualet e festës së Kurban Bajramit. Manifestimi qendror në këtë qytet u mbajt në Xhaminë Sinan Pasha. Përveç xhamisë besimtarët falën namazin edhe në oborrin e xhamisë. Pas faljes së namazit të Kurban Bajramit Gjysmëhëna e Kuqe Turke shpërndau llokum për besimtarët. ( Eren Beksaç - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Prizren)
Fotoğraf: Eren Beksaç

Në qytetin Prizren besimtarë të shumtë morën pjesë në ritualet e festës së Kurban Bajramit. Manifestimi qendror në këtë qytet u mbajt në Xhaminë Sinan Pasha. Përveç xhamisë besimtarët falën namazin edhe në oborrin e xhamisë. Pas faljes së namazit të Kurban Bajramit Gjysmëhëna e Kuqe Turke shpërndau llokum për besimtarët. ( Eren Beksaç - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Prizren)
Fotoğraf: Eren Beksaç

Në qytetin Prizren besimtarë të shumtë morën pjesë në ritualet e festës së Kurban Bajramit. Manifestimi qendror në këtë qytet u mbajt në Xhaminë Sinan Pasha. Përveç xhamisë besimtarët falën namazin edhe në oborrin e xhamisë. Pas faljes së namazit të Kurban Bajramit Gjysmëhëna e Kuqe Turke shpërndau llokum për besimtarët. ( Eren Beksaç - Anadolu Agency )

Në vendet e rajonit falet namazi i Kurban Bajramit (Prizren)
Fotoğraf: Eren Beksaç

Në qytetin Prizren besimtarë të shumtë morën pjesë në ritualet e festës së Kurban Bajramit. Manifestimi qendror në këtë qytet u mbajt në Xhaminë Sinan Pasha. Përveç xhamisë besimtarët falën namazin edhe në oborrin e xhamisë. Pas faljes së namazit të Kurban Bajramit Gjysmëhëna e Kuqe Turke shpërndau llokum për besimtarët. ( Eren Beksaç - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit