İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı

İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine karşılık bölgede ateş yakarak barikat kurdu. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine karşılık bölgede ateş yakarak barikat kurdu. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine karşılık bölgede ateş yakarak barikat kurdu. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. Olaylar sırasında İsrail polisi, bazı Filistinlileri gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. Olaylar sırasında İsrail polisi, bazı Filistinlileri gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. Olaylar sırasında İsrail polisi, bazı Filistinlileri gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. Olaylar sırasında bir İsrail polisi ile bir Filistinli arasında gerginlik yaşandı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine karşılık bölgede ateş yakarak barikat kurdu. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine karşılık bölgede ateş yakarak barikat kurdu. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. Müdahale sonucu yaralanan bir Filistinli, bölgeden uzaklaştırıldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine karşılık bölgede ateş yakarak barikat kurdu. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

 İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 78’e yükseldi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

Në ndërhyrjen e policisë izraelite në Kuds plagosen 105 persona Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

Gjithsej 105 persona janë plagosur në ndërhyrjen me granata marramendëse dhe të automjeteve me ujë me presion që policia izraelite kreu ndaj palestinezëve pas namazit të teravisë në Kudsin Lindor nën pushtim. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit