Mali Nemrut, destinacioni atraktiv turistik në Turqi

Mali Nemrut, destinacioni atraktiv turistik në Turqi

Mali Nemrut që gjendet në Turqinë Juglindore ndodhet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ndërsa në mesin e turistëve që janë gjithnjë e më të shumtë në numër, është i njohur për agimet dhe muzgjet më të bukura. Në vitet e fundit, turizmi në Anadollin juglindor po lulëzon, ndërsa atraksionet kryesore në këtë shëtitje janë malet Nemrut dhe Adiyaman. ( Kemal Karagöz - Anadolu Agency )

Mali Nemrut, destinacioni atraktiv turistik në Turqi
Fotoğraf: Kemal Karagöz

Mali Nemrut që gjendet në Turqinë Juglindore ndodhet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ndërsa në mesin e turistëve që janë gjithnjë e më të shumtë në numër, është i njohur për agimet dhe muzgjet më të bukura. Në vitet e fundit, turizmi në Anadollin juglindor po lulëzon, ndërsa atraksionet kryesore në këtë shëtitje janë malet Nemrut dhe Adiyaman. ( Kemal Karagöz - Anadolu Agency )

Mali Nemrut, destinacioni atraktiv turistik në Turqi
Fotoğraf: Kemal Karagöz

Mali Nemrut që gjendet në Turqinë Juglindore ndodhet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ndërsa në mesin e turistëve që janë gjithnjë e më të shumtë në numër, është i njohur për agimet dhe muzgjet më të bukura. Në vitet e fundit, turizmi në Anadollin juglindor po lulëzon, ndërsa atraksionet kryesore në këtë shëtitje janë malet Nemrut dhe Adiyaman. ( Kemal Karagöz - Anadolu Agency )

Mali Nemrut, destinacioni atraktiv turistik në Turqi
Fotoğraf: Kemal Karagöz

Mali Nemrut që gjendet në Turqinë Juglindore ndodhet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ndërsa në mesin e turistëve që janë gjithnjë e më të shumtë në numër, është i njohur për agimet dhe muzgjet më të bukura. Në vitet e fundit, turizmi në Anadollin juglindor po lulëzon, ndërsa atraksionet kryesore në këtë shëtitje janë malet Nemrut dhe Adiyaman. ( Kemal Karagöz - Anadolu Agency )

Mali Nemrut, destinacioni atraktiv turistik në Turqi
Fotoğraf: Kemal Karagöz

Mali Nemrut që gjendet në Turqinë Juglindore ndodhet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ndërsa në mesin e turistëve që janë gjithnjë e më të shumtë në numër, është i njohur për agimet dhe muzgjet më të bukura. Në vitet e fundit, turizmi në Anadollin juglindor po lulëzon, ndërsa atraksionet kryesore në këtë shëtitje janë malet Nemrut dhe Adiyaman. ( Kemal Karagöz - Anadolu Agency )

Mali Nemrut, destinacioni atraktiv turistik në Turqi
Fotoğraf: Kemal Karagöz

Mali Nemrut që gjendet në Turqinë Juglindore ndodhet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ndërsa në mesin e turistëve që janë gjithnjë e më të shumtë në numër, është i njohur për agimet dhe muzgjet më të bukura. Në vitet e fundit, turizmi në Anadollin juglindor po lulëzon, ndërsa atraksionet kryesore në këtë shëtitje janë malet Nemrut dhe Adiyaman. ( Kemal Karagöz - Anadolu Agency )

Mali Nemrut, destinacioni atraktiv turistik në Turqi
Fotoğraf: Kemal Karagöz

Mali Nemrut që gjendet në Turqinë Juglindore ndodhet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ndërsa në mesin e turistëve që janë gjithnjë e më të shumtë në numër, është i njohur për agimet dhe muzgjet më të bukura. Në vitet e fundit, turizmi në Anadollin juglindor po lulëzon, ndërsa atraksionet kryesore në këtë shëtitje janë malet Nemrut dhe Adiyaman. ( Kemal Karagöz - Anadolu Agency )

Mali Nemrut, destinacioni atraktiv turistik në Turqi
Fotoğraf: Kemal Karagöz

Mali Nemrut që gjendet në Turqinë Juglindore ndodhet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ndërsa në mesin e turistëve që janë gjithnjë e më të shumtë në numër, është i njohur për agimet dhe muzgjet më të bukura. Në vitet e fundit, turizmi në Anadollin juglindor po lulëzon, ndërsa atraksionet kryesore në këtë shëtitje janë malet Nemrut dhe Adiyaman. ( Kemal Karagöz - Anadolu Agency )

Mali Nemrut, destinacioni atraktiv turistik në Turqi
Fotoğraf: Kemal Karagöz

Mali Nemrut që gjendet në Turqinë Juglindore ndodhet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ndërsa në mesin e turistëve që janë gjithnjë e më të shumtë në numër, është i njohur për agimet dhe muzgjet më të bukura. Në vitet e fundit, turizmi në Anadollin juglindor po lulëzon, ndërsa atraksionet kryesore në këtë shëtitje janë malet Nemrut dhe Adiyaman. ( Kemal Karagöz - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit