Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, piktografitë shihen si një mënyrë për gjallërimin e turizmit Fotoğraf: Juancho Torres

Pandemia e koronavirusit të ri (COVID-19) ka ndikuar keq turizmin në Kolumbi. Në kanjonin e lumit Mogoticos në qytetin Mogotes, janë marrë në shqyrtim piktografitë mbi shkëmbin 5.000-vjeçar. Me këtë autoritetet në vend synojnë gjallërimin e turizmit. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit