Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Mahmut Atanur - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Mahmut Atanur

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Mahmut Atanur - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Mahmut Atanur

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Mahmut Atanur - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Mahmut Atanur

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Mahmut Atanur - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Mahmut Atanur

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Mahmut Atanur - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Mahmut Atanur

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Mahmut Atanur - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Erric Permana

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Erric Permana - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Erric Permana

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Erric Permana - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Erric Permana

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Erric Permana - Anadolu Agency )

Indonezi, gjenden mbetje të avionit të rrëzuar Fotoğraf: Erric Permana

Lokacioni i rrëzimit të avionit indonezian të linjës ajrore Sriwijaya Air me 62 persona në bord është gjetur në det, sipas një zyrtari. Pasi morën sinjal nga një vend që besohej të ishte vendi i rrëzimit, një ekip kërkimi dhe shpëtimi sot ka gjetur mbetjet, duke përfshirë jelekët e shpëtimit dhe pjesë trupi të njeriut, u tha gazetarëve shefi i ushtrisë indoneziane Hadi Tjahjanto. ( Erric Permana - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit