Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë
Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë
Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë
Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë
Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë
Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë
Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë
Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. Foto: Babai Sacid Hamsho ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë
Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë
Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë
Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

Dy motrat siriane që sigurojnë mbijetesën e familjes, jetojnë me ëndrrën për të shkuar në shkollë
Fotoğraf: Hişam Hac Ömer

Motrat siriane 7 dhe 10 vjeçe Gazle dhe Kifah të cilat sigurojnë mbijetesën e familjes duke shitur prej vitesh pambuk sheqeri në rajonin Bab në veri të Sirisë, jetojnë me ëndrrën për ditën kur do të mund të ulen në bankat e shkollës. Sipas Fondit të Emergjencës të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), si pasojë e luftës 10 vjeçare në Siri 2.4 milionë fëmijë brenda vendit dhe 750 mijë fëmijë jashtë vendit nuk mund të shkojnë në shkollë. Në Siri rreth 6.1 milionë fëmijë kanë nevojë për ndihmë ndërsa rreth 2.6 milionë fëmijë janë zhvendosur brenda vendit duke migruar bashkë me familjet e tyre. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit