Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

Maqedoni e Veriut, besimtarët ortodoksë fillojnë me kremtimin e festës së Buzmit Fotoğraf: Husamedin Gina

Besimtarët krishterë ortodoksë në Maqedoninë e Veriut sot festojnë Buzmin, e cila kremtohet një ditë para festës së Krishtlindjes. Besimtarët e krishterë ortodoksë në vend tradicionalisht festën e Buzmit e kremtojnë duke u tubuar në tempujt e KOM-it në mbarë vendin, ndërkohë që manifestimi qendror u shënua në katedralen "Shën Klimenti i Ohrit" në Shkup, e cila filloi me himnin e Buzmit dhe ngritjen e flamurit të Buzmit. ( Husamedin Gina - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit