Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

Kosovë, xhamitë pa xhematë për festën e Fitër Bajramit për shkak të koronavirusit Fotoğraf: Erkin Keçi

Namazi i Fitër Bajramit në xhamitë e Kosovës është pezulluar nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) për xhematin, për ta parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri (COVID-19). Kështu në Xhaminë e Madhe “Sulltan Mehmet Fatih”, në Prishtinë, kanë prezantuar një grup hoxhallarësh të udhëhequr nga kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, ku është mbajtur ligjëratë, janë lexuar tekbire dhe selavate. ( Erkin Keçi - Anadolu Agency )

Kosovë, xhamitë pa xhematë për festën e Fitër Bajramit për shkak të koronavirusit Fotoğraf: Erkin Keçi

Namazi i Fitër Bajramit në xhamitë e Kosovës është pezulluar nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) për xhematin, për ta parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri (COVID-19). Kështu në Xhaminë e Madhe “Sulltan Mehmet Fatih”, në Prishtinë, kanë prezantuar një grup hoxhallarësh të udhëhequr nga kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, ku është mbajtur ligjëratë, janë lexuar tekbire dhe selavate. ( Erkin Keçi - Anadolu Agency )

Kosovë, xhamitë pa xhematë për festën e Fitër Bajramit për shkak të koronavirusit Fotoğraf: Erkin Keçi

Namazi i Fitër Bajramit në xhamitë e Kosovës është pezulluar nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) për xhematin, për ta parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri (COVID-19). Kështu në Xhaminë e Madhe “Sulltan Mehmet Fatih”, në Prishtinë, kanë prezantuar një grup hoxhallarësh të udhëhequr nga kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, ku është mbajtur ligjëratë, janë lexuar tekbire dhe selavate. ( Erkin Keçi - Anadolu Agency )

Kosovë, xhamitë pa xhematë për festën e Fitër Bajramit për shkak të koronavirusit Fotoğraf: Erkin Keçi

Namazi i Fitër Bajramit në xhamitë e Kosovës është pezulluar nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) për xhematin, për ta parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri (COVID-19). Kështu në Xhaminë e Madhe “Sulltan Mehmet Fatih”, në Prishtinë, kanë prezantuar një grup hoxhallarësh të udhëhequr nga kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, ku është mbajtur ligjëratë, janë lexuar tekbire dhe selavate. ( Erkin Keçi - Anadolu Agency )

Kosovë, xhamitë pa xhematë për festën e Fitër Bajramit për shkak të koronavirusit Fotoğraf: Erkin Keçi

Namazi i Fitër Bajramit në xhamitë e Kosovës është pezulluar nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) për xhematin, për ta parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri (COVID-19). Kështu në Xhaminë e Madhe “Sulltan Mehmet Fatih”, në Prishtinë, kanë prezantuar një grup hoxhallarësh të udhëhequr nga kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, ku është mbajtur ligjëratë, janë lexuar tekbire dhe selavate. foto: Kreu i BIK-ut, Naim Tërnava ( Erkin Keçi - Anadolu Agency )

Kosovë, xhamitë pa xhematë për festën e Fitër Bajramit për shkak të koronavirusit Fotoğraf: Erkin Keçi

Namazi i Fitër Bajramit në xhamitë e Kosovës është pezulluar nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) për xhematin, për ta parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri (COVID-19). Kështu në Xhaminë e Madhe “Sulltan Mehmet Fatih”, në Prishtinë, kanë prezantuar një grup hoxhallarësh të udhëhequr nga kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, ku është mbajtur ligjëratë, janë lexuar tekbire dhe selavate. ( Erkin Keçi - Anadolu Agency )

Kosovë, xhamitë pa xhematë për festën e Fitër Bajramit për shkak të koronavirusit Fotoğraf: Erkin Keçi

Namazi i Fitër Bajramit në xhamitë e Kosovës është pezulluar nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) për xhematin, për ta parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri (COVID-19). Kështu në Xhaminë e Madhe “Sulltan Mehmet Fatih”, në Prishtinë, kanë prezantuar një grup hoxhallarësh të udhëhequr nga kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, ku është mbajtur ligjëratë, janë lexuar tekbire dhe selavate. ( Erkin Keçi - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë falin namazin e Fitër Bajramit në Tiranë Fotoğraf: Olsi Shehu

Besimtarët muslimanë falin namazin e Fitër Bajramit në Tiranë ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë falin namazin e Fitër Bajramit në Tiranë Fotoğraf: Olsi Shehu

Besimtarët muslimanë falin namazin e Fitër Bajramit në Tiranë ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë falin namazin e Fitër Bajramit në Tiranë Fotoğraf: Olsi Shehu

Besimtarët muslimanë falin namazin e Fitër Bajramit në Tiranë ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë falin namazin e Fitër Bajramit në Tiranë Fotoğraf: Olsi Shehu

Besimtarët muslimanë falin namazin e Fitër Bajramit në Tiranë ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë falin namazin e Fitër Bajramit në Tiranë Fotoğraf: Olsi Shehu

Besimtarët muslimanë falin namazin e Fitër Bajramit në Tiranë ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup Fotoğraf: Seyyid Emin

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup Fotoğraf: Seyyid Emin

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup Fotoğraf: Seyyid Emin

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup Fotoğraf: Seyyid Emin

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup Fotoğraf: Seyyid Emin

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup Fotoğraf: Seyyid Emin

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup Fotoğraf: Seyyid Emin

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup Fotoğraf: Seyyid Emin

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup Fotoğraf: Seyyid Emin

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup Fotoğraf: Seyyid Emin

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

Besimtarët muslimanë në rajon falën namazin e Fitër Bajramit - Shkup Fotoğraf: Seyyid Emin

Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame (BFI) të Maqedonisë së Veriut ceremonia qendrore e faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19). ( Seyyid Emin - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit