Udhëzimet mbi përdorimin e mediave sociale


Politikat e Anadolu Agency për Mediat Sociale 
 • Media Sociale sot shikohet si efektive për të ardhmen e informacionit dhe të komunikimit mediatik.
 • Sipas vizionit të 100 vjetorit,  Anadolu Agency planifikon të zhvillojë një koncept të denjë në rrjetet e Mediave Sociale dhe të medieve të reja në tërësi.
 • Anadolu Agency i kushton rëndësi të madhe aspektit të përdorimit dhe ndjekjes së Mediave Sociale nga punonjësit e saj.
 • Punonjësit duhet të përdorin Mediat Sociale me saktësi dhe të iu kushtojnë një rëndësi të madhe atyre.
 • Anadolu Agency synon që punonjësit e saj për të rritur njohuritë dhe përvojën e tyre në nivelin maksimal, duhet të jenë të vetëdijshëm për të gjitha zhvillimet në botë duke përdorur këto rrjete në mënyrë më efektive.
 • Punonjësit Anadolu Agency duhet të ketë një nivel të lartë të njohurive dhe përvojës së informacionit në lidhje me zhvillimet në botë duke përdorur Mediat Sociale.
 • Anadolu Agency konsideron se të gjithë të punësuarit e saj duhet të shtojnë "aftësitë" dhe "dallimin" për të ardhmen në botën e mediave, me të kaluarën dhe të qëllimeve të mëdha për të ardhmen.
 • "News Release Policy" është një element komplementar dhe çdo punonjës duhet t'i përmbahet kritereve.
Punonjësit e Anadolu Agency:
 • Punonjësit e duhet të shprehin në mënyrë të qartë përkatësinë e tyre me Anadolu Agency në llogaritë e tyre të Mediave Sociale.
 • Punonjësit duhet ti përshtatet seriozitetin të kërkuar nga agjencia dhe profesioni i tyre në të gjithë rastet e ndarjes së informacionit në Mediat Sociale.
 • Ato duhet të përfshijnë uebsitin e agjencisë “aa.com.tr” në mesazhet dhe postën elektronike të tyre për të kontribuar në promovimin e markës së Anadolu Agency.
 • Para shpërndarjes së një materiali të pabotuar nga agjencisë në Median Sociale, punonjësi duhet të marrë leje nga redaktor kompetent.
 • Punonjësit duhet të kërkojë lejen e redaktorit përkatës për të shkruar një histori të lajmeve në materialet e përbashkëta nga përdoruesit e mediave sociale që janë jashtë listës së emrave, adresave dhe kuadrit të përcaktuar nga stafi drejtues i Anadolu Agency.
 • Punonjësit duhet të qëndrojnë larg lajmeve, fotografive, materiale vizive, opinioneve, komenteve që mund të dëmtojë paanshmërinë, besueshmërinë dhe saktësinë e Anadolu Agency, dhe që ndikojnë në mbi unitetin e korporatës, ose që rezultojë  materiale të  dëmshme.
 • Paanshmëria, besueshmëria dhe saktësia e Agjencisë përcaktojnë integritetin dhe cilësinë e produkteve të saj.
 • Të punësuarit nuk mund të bënë subjekt të lajmeve përmbajtjen vizuale në mediat sociale nëse nuk zgjidhet çështja e honorareve të autorëve.
 • Në ndarjen e tyre në mediat sociale, ata nuk mund të përfshijnë ndonjë deklaratë, material audio, informacion konfidencial dhe dokumente që mund të ofendojë apo synojnë në këtë aspekt çdo person, korporatë, besimin, racën, gjininë, kulturën, dhe që është kundër politikës së publikimit të Anadolu Agency.
 • Aktiviteti i tyre nuk duhet të jetë një mjet për të nxitur dhunën, përhapur frikën, dhe nuk mund të jetë pjesë e shkëmbimit dhe shpërndarjes së materialeve që mund të çojnë në trauma, lëndime, cenojnë parimet e barazisë dhe të drejtësisë, poshtërojnë dinjitetin njerëzor dhe të nxisë dhunë ose diskriminim.
 • Nuk marrin pjesë në ndonjë propagandë politike të çdo natyre qoftë.- Ndonjë lajm ose informacion nuk duhet të publikohet në llogaritë personale, në qoftë se nuk janë publikuar akoma në llogaritë zyrtare të agjencisë.