Raport: Gjatë pandemisë, kishte rritje të islamofobisë 'online'

Në vitin 2020 u vërejt rritje e islamofobisë në internet pasi pandemia shkaktoi mbyllje në gjithë Evropën, tregoi një raport mbi islamofobinë

31.12.2021