12 për qind e tregtisë globale kalon përmes Kanalit të Suezit

İsmail Numan Telci tërhoqi vëmendjen se kanali është një burim i rëndësishëm financiar që siguron për Egjiptin mesatarisht 15 milionë dollarë në ditë ndërsa 5.8 miliardë dollarë në vit

17.11.2021