Euro
7.20
Dolar
6.50
BIST 100
87,483.68
Altın
1,618.86
Kurumsal Haberler, AA Arşivi'nden Haberler

AA'nın 100 yıllık arşivinden haberler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla tarihi belge niteliğindeki haberlerini yeniden servis ediyor.

Özcan Yıldırım   | 25.03.2020
AA'nın 100 yıllık arşivinden haberler

Ankara

Kurtuluş Savaşı'nın zor şartları altında kurulan ve ilk haberlerini 12 Nisan 1920'de servis etmeye başlayan AA, bir asırdır Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu'ya duyurarak önemli bir görevi yerine getiriyor. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik eden Anadolu Ajansı, tarihi belge niteliğindeki haberlerini, 100'üncü kuruluş yıl dönümünde aboneleriyle tekrar paylaşıyor. 

Bu haberler arasında, Milletler Cemiyeti heyetinin Musul'daki incelemeleri, Türkiye ile İsveç ve Çekoslovakya arasındaki dostluk anlaşmaları, Hamburg'da işçilerin grev ilan kararı öne çıkıyor. 

AA tarafından 1925'te Osmanlıca servis edilen haberlerden bazıları şöyle: 

2 Nisan 1925 

- "Varşova - (A.A. Telsiz) Lehistan ile Çekoslovakya arasında ticaret muahedesi akd etmek üzere 20 Nisan'da Varşova'ya bir Çekoslovak heyet-i murahhasası gelecektir." 

- "Berlin - (A.A.Telsiz) Hamburg müessesat nakliyesinde müstahdem amele mesai müddetinin sekiz saate tenezzülünü talep ederek umumi grev ilan etmiştir." 

5 Nisan 1925 

- "Kahire - (A.A. Telsiz) Geçen haftanın sonlarında Mısır köylerinde zuhur eden muhtelif yangınlar neticesinde dört köy yanmıştır. 56 kişi vefat etmiş ve birçok kişi yaralanmıştır. Takriben 1200 hane muharrik olmuştur." 

- "Cenevre - (A.A.) Musul'dan avdet eden Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) tedkik heyeti cuma günü İskenderiye'ye vasıl olmuştur. Heyet azası mayıs zarfında raporlarını ihzar ederek haziranda Cemiyet-i Akvam Meclis-i Daimiyesine takdim edeceklerdir." 

8 Nisan 1925 

- "Ankara - (A.A) Büyük Millet Meclisi'nin bugünkü içtimasında, makam-ı riyasetten Mardin Mebusu Derviş Beyin vefat ettiği haberi tebliğ edilmiş ve merhumun hatırasına hürmeten celse iki dakika tatil edilmiştir." 

12 Nisan 1925 

- "Ankara - (A.A) Büyük Millet Meclisi, bugünkü içtimasında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 23'üncü maddesinin tefsirine dair olan takrir hakkında Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü Beyin müstaceliyet talebini kabul ederek takriri müzakere etmiştir." 

13 Nisan 1925 

- "Ankara - (A.A.) Büyük Millet Meclisi, bugünkü içtimasında Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç, Felemenk ve Çekoslovakya arasında akd ve imza edilen dostlu anlaşmalarını ittifakla kabul ve tasdik eylemiştir." 

22 Nisan 1925 

- "Ankara - (A.A) Büyük Millet Meclisi bugünkü içtimasında batık yerlerin imarı için bir banka teşkili hakkındaki kanun layihasını müzakere etmiştir. Doktor Hilmi Bey, meselenin bütün memlekete şamil bir dert olduğundan ve bu borçların bir teşekkülün maksadı temin edemeyeceğinden bahisle banka için gösterilen gelirim şehit evlatları bankası teşkiline hasredilmesini teklif etmiştir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.