UVDI, UV-C Cihazı Sunumlarının 16. Dünya Kamu Sağlığı 2020 Kongresi'nde Yapılacağını Duyurdu

UVDI, UV-C Cihazı Sunumlarının 16. Dünya Kamu Sağlığı 2020 Kongresi'nde Yapılacağını Duyurdu

VALENCIA, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- UV-C yüzey dezenfeksiyonu ve iç mekan hava kalitesi ürünleri alanında küresel bir lider olan Ultraviolet Devices, Inc. (UVDI), bugün İtalyan hastanelerinde gerçekleştirilen ve UVDI-360 Oda Dezenfeksiyon cihazının ileri düzeydeki etkinliğini gösteren ilk çalışmaların 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 16. Dünya Kamu Sağlığı 2020 Kongresi'nde sunulacağını duyurdu. Siena Üniversitesi Kamu Sağlığı bölümünden Doçent Doktor Gabriele Messina tarafından Siena’daki Rugani Hospital Monteriggioni’de gerçekleştirilen yeni araştırma, UVDI-360’ın birden fazla yüksek riskli mekanda ve farklı dezenfeksiyon döngüleri içerisine farklı temizlik protokollerinin bir parçası olarak patojenleri etkisiz hale getirme özelliğini kanıtlıyor.

Dr. Messina ve Siena Üniversitesi ekibinin yapacağı sunumlara dahil olan unsurlar:

(1) Hastane odalarının çok temas edilen yüzeylerinde UVDI-360 Oda Dezenfeksiyon cihazının terminal temizliğine ek olarak kullanılmasından önce ve sonra patojen sayısındaki genel azalmayı ölçen bir enine kesit çalışmasının ön verilerini içeren bir poster. Ön bulgular, numune alınan mekanların %83’ünde UVDI-360 Oda Dezenfeksiyon cihazının kullanımından sonra 0 CFU görüldüğünü ortaya koymakta.

(2) Ameliyat odalarında UVDI-360 Oda Dezenfeksiyon cihazının farklı protokollerle kullanılmasından sonraki 6 dakika içerisinde patojen sayısındaki genel azalmayı ölçen bir enine kesit çalışmasının ön verilerini içeren bir poster: manüel temizlik yapılmadan, ameliyat odasının iki kullanımı arasında manüel temizlik yapılarak ve manüel terminal temizliğine ek olarak ölçüm yapılmıştır.

(3) UVDI-360 Oda Dezenfeksiyon cihazı kullanıldığında 2,44 metre mesafede Candida auris patojeninde 3 ve 4 log redüksiyonu (patojen azaltma) etkisini gösteren sözlü bir sunum.

(4) Gelecekteki UV-C testlerine bilgi sağlamak amacıyla yüzeylerdeki mikrop dağılımının bir simülasyon modelini içeren üçüncü bir poster.

Başlık: Ultraviyole ile altı dakikada daha temiz ameliyathaneler
Konu: 
Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi
Özet: #DJ-15

Başlık: Çevresel kontaminasyonun daha iyi kontrol edilmesi için analitik bir yaklaşım
Konu: 
Hastane hijyeni (AMR dahil), sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlar (HAI)
Özet: #DN-18

Başlık: UV-C cihazının patojen azaltma etkisinin daha iyi tahmin edilebilmesi için mikrop örtüşmesini gösteren bir simülasyon modeli
Konu: 
Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi
Özet: #DJ-14

Sözel Sunum: Sağlık hizmeti tesislerinin sterilizasyonundaki yeni tehditlerle başa çıkmak için UV-C cihazının ayarlanması
Tarih ve Saat: 
13 Ekim, 12:15-13:15

Poster özetlerine, Dünya Kongresi web sitesinden erişilebilmektedir: https://wcph2020.com/. Poster sunumlarına, sunumun ardından UVDI web sitesinden erişilebilecektir.

UVDI Hakkında

UVDI'nin misyonu, yaşadığımız, çalıştığımız ve oyun oynadığımız ortamlarda havayı ve yüzeyleri dezenfekte eden gelişmiş UV-C çözümleriyle daha temiz, güvenli ve sağlıklı bir dünya yaratmaktır. 1949’da Louis Veloz tarafından kurulan UVDI, California’da ailenin 70 yılı ve üç nesli aşan zanaatkârlık ve özen mirasını hayata geçirerek yeni nesil antiseptik Ultraviyole ışık çözümlerini tasarlamakta ve üretmektedir. Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonları azalttığı ve en yüksek risk taşıyan patojenleri etkisiz hale getirdiği bilimsel değerlendirmeler ve yayınlanmış çalışmalarla kanıtlanmış olan UVDI-360 Oda Dezenfeksiyon Cihazı, dünya çapında 25’ten fazla ülkenin önde gelen hastanelerinde kullanılmaktadır. UVDI, sertifikalı bir Azınlık İşletmesi (MBE) olmanın gururunu yaşamaktadır.

Fotoğraflar\Multimedya galeri için: https://www.businesswire.com/news/home/52304143/en 

Bu duyurunun orijinal kaynak dildeki metni, resmi ve geçerli versiyondur. Çeviriler sadece yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur ve kanuni geçerlik sahibi tek metin olan kaynak dilde hazırlanan metin ile çapraz başvuru yöntemine göre incelenmelidir.

İletişim Bilgileri

Medya İletişimi | UVDI

Will Gerard
Pazarlama Direktörü
661. 289. 2741
will.gerard@uvdi.com 

Kaynak: Ultraviolet Devices, Inc.