Dolar
17.00
Euro
17.49
Altın
1,798.07
ETH/USDT
1,097.60
BTC/USDT
19,429.00
BIST 100
2,389.36
Politika

TBMM'de bu hafta

Meclis Genel Kurulunda AK Parti milletvekillerince hazırlanan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Ali Kemal Akan   | 06.10.2019
TBMM'de bu hafta

TBMM

Meclis Genel Kurulunda AK Parti milletvekillerince hazırlanan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Meclis gündeminde bu hafta, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren kanun teklifi, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gümrükle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi yer alacak.

TBMM Genel Kurulu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere 8 Ekim Salı günü toplanacak.

Teklife göre, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçilecek. Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına "terör suçundan ceza almama" da eklenecek.

Teklifle, geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde, farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek. Aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda, hesaplanacak cezaların oranı yüzde 15 yerine 10 olarak uygulanacak. İthalatının yasaklandığı tespiti halinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 4 katı idari para cezası verilecek. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazıyla yanlış bilgi verilmişse idari para cezası ve faiz uygulanmayacak.

Komisyonlar

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren kanun teklifinin Adalet Komisyonundaki görüşmeleri devam edecek. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerinde görüşmelerini tamamlayan komisyon, yarınki toplantısında teklifin maddelerini müzakere edecek.

Teklife göre, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak. Baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilecek. 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL kapsamında terör örgütlerine üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle pasaportları iptal edilen ya da pasaport talepleri reddedilenlere, belirli şartları taşımaları kaydıyla pasaport verilecek. Hakimlik adaylığı sınavına girmek, avukatlık veya noterlik stajlarına başlamak için yapılacak sınavda başarılı olmak gerekecek. İdari yargıda da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılabilecek.

Düzenleme ile "Seri muhakeme usulü" ile "basit yargılama usulü" yargı sistemine dahil ediliyor. Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir yılı geçemeyecek.

Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen; koşulları uyan ancak ön ödeme, uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen; soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianameler, iade edilecek. "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali; güveni kötüye kullanma; suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçları da uzlaştırma kapsamına alınıyor. Cinsel istismar mağduru çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak.

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor. Hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma suçları nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu yarın toplanacak. Komisyonda, AK Parti milletvekillerince hazırlanan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak. Balıkçı barınaklarının kiralanmalarına yönelik çalışmalar da Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek. Kanuna aykırı fiiller sonucunda oluşan masraflar, aykırılığı işleyenden, gemi sahibi veya donatandan tahsil edilecek. Su ürünleri kontrol görevlilerine yardımcı olmak üzere Bakanlıkça fahri su ürünleri görevlisi görevlendirilebilecek.

İç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç, avlanma amaçlı ışık kullanan gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek. Su ürünleri üreme ve istihsal yerlerinin doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi veya buralardan kum, çakıl, taş çıkarılması, taş, toprak, moloz ve benzeri maddelerin dökülmesi gibi üreme ve istihsale olumsuz tesir edebilecek teşebbüsleri, ilgili mercilerden izin almaksızın yapanlara, fiilin iç sularda gerçekleşmesi halinde 10 bin lira, denizlerde gerçekleşmesi halinde ise 20 bin lira idari para cezası verilecek.

ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 9 Ekim Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye Multipl Skleroz Derneği, Evde Bakım Derneği, Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin sunumu olacak, Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu ve Prof. Dr. Tarık Aksu bilgi verecek.

Dilekçe Alt Komisyonunun 9 Ekim Çarşamba günkü toplantı gündeminde, Kültür ve Turizm Bakanlığının sunumu yer alacak.

Dışişleri Komisyonu 10 Ekim Perşembe günü toplanacak. Toplantıda, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.