Politika

TBMM Başkanı Şentop: Salgın sonrası online eğitim ve hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecek

TBMM Başkanı Şentop "Salgın sonrası yeni normalimiz zorunlu değişim gerektiren online eğitim ve online hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecektir." dedi.

Seval Ocak Adıyaman  | 22.03.2021 - Güncelleme : 22.03.2021
TBMM Başkanı Şentop: Salgın sonrası online eğitim ve hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecek

TBMM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Maarif Vakfı 10. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na çevrim içi katılarak konuştu.


Türkiye Maarif Vakfının, seslerinin ve sözlerinin eriştiği her yerde büyük bir gayret ve şevkle görev yaptığını ifade eden Şentop, milletin sahip olduğu insani hasletleri ve bu hasletlerle yoğurduğu yüksek medeniyetini, tarihi bağlarla bağlı olunan gönül coğrafyasına ve yeni gönül köprüleri kurulan ülkelere çağın modern eğitim araçlarıyla aktarmayı vazife edinen Maarifliler ile birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanıyla bu toplantıdan güzel ve manalı sonuçlar edinmeyi Cenabıhak'tan niyaz ettiğini söyledi.

Mustafa Şentop, yakın zamanda bir sigorta şirketinin reklamlarında "Gelecek de bir gün gelecek." şeklindeki sloganı kullandığını anımsatarak, istikbali düşünmek, anın rehavetinden ve ataletinden sıyrılarak geleceği planlamak ve ona hazırlanmak gerektiğini bir cümleye sığdıran bu sloganın mesajının, eğitim alanında dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Hızla değişen ve yeni riskler taşıyan dünyanın, artık eğitim alanına da farklı bir gözle bakılmasını gerektirdiğine işaret eden Şentop, bugün eğitim konusuna yerel bakmamak, eğitimi daha küresel düzeyde düşünmek ve planlamak gerektiğini belirtti.

Son 20 yılda hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmelerin bunun ne kadar elzem olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Şentop, geleceği güvence altına almanın iyi eğitim almış, donanımlı, ülkesine ve milletine bağlı nesiller yetiştirmekle mümkün olabileceğini söyledi.

Mustafa Şentop, Maarif Vakfının, Türkiye'nin, dost ve kardeş ülkelerle eğitim yoluyla ilişkilerini geliştirmesi bakımından son derece önemli bir görev üstlendiğini ve kısa zamanda çok başarılı işlere imza attığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı'nın yüzyıllardır ülkemiz dahil olmak üzere birçok ülkede eğitim kurumları açtığı, bu kurumlar vasıtasıyla kendi küresel çıkarlarını, dilini ve kültürel değerlerini dayattığı bir eğitim anlayışına karşı daha insani ve eşitlikçi temelde yapılandırılan alternatif bir eğitim anlayışını küresel düzeyde ortaya koymak gerekiyordu. Sizler Maarif çatısı altında aklın, ilmin ışığında, vicdanı hür, irfanı hür gençleri yetiştirip ülkelerine ve insanlığa faydalı hale getirmek için gayret eden kardeşlerimsiniz. Yaptığınız görevin sorumluluğu son derece de ağır. Az zamanda büyük işler başardınız. Bu bir hakikat. Gönül coğrafyamızdaki ülkeler başta olmak üzere Afrika'da, Asya'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da insanlığa hizmet ediyorsunuz. Yükünüz herhangi bir mesleği icra edenlerden manevi olarak çok daha ağır. Görev yaptığınız ülkelerin kültürüne, diline, inancına saygı göstermek, öğrencilerle ve onların velileriyle iyi ilişkiler kurmak ve pek tabii kaliteli bir eğitim vermek önceliğiniz ve göreviniz. Sizlerin eliyle Türkiye, alternatif ve kaliteli eğitim anlayışını dost ve kardeş ülkelerin hizmetine sunmaktadır."

"Vakıf okullarına gösterilen bu teveccüh bizleri gururlandırıyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı'nın yıllarca uluslararası rekabetin bir aracı haline getirdiği eğitimin, Türkiye'nin yeni vizyonuyla aslına rücu ettiğini ve insanı esas aldığını belirterek, Türkiye Maarif Vakfının "noktadan harfe, harften söze, sözden fikre, fikirden ilme, ilimden irfana." sloganıyla ilmini ve irfanını insanlığın barışı ve huzuru için kullanan erdemli kişiler yetiştirmek amacıyla bütün insanlık için önemli bir görev uhde ettiğini; bugün birçok ülkenin, emperyalist dünyanın ileri karakolu durumundaki okullar yerine Türkiye Maarif Vakfının okullarını tercih etmesinin sebebinin de bu olduğunu söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı okullarına gösterilen bu teveccühün kendilerini gururlandırdığını ifade eden Şentop, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın en hararetli savaş ortamında bile dile getirdiği eğitim konusundaki düşünce ve tespitleri, bugün dahi bizim için önemli bir ikaz mahiyetindedir. Mehmet Akif'e göre bu millet cehaleti yenerse, hatta tüm İslam toplumları içinde bulunduğu cehaleti yenerse kurtuluş kendiliğinden gerçekleşecektir. Büyük şairimizin maarif konusundaki hassasiyetini, Vakfımız bugün bir adım daha ileriye taşıyor. Artık Türkiye, sadece yerelde değil, küresel düzeyde de maarifin öneminin idrakinde olarak çalışıyor ve bu vizyona uygun bir politika izliyor." diye konuştu.

Şentop, dünya hızla değişirken eğitimin mahiyeti ve metodunun da aynı hızla değiştiğine işaret ederek, usta çırak ilişkisine dayanan geleneksel eğitimin yerini, önce örgün eğitim kurumlarının aldığını; bugünse örgün eğitim kurumlarının yerini, teknoloji ve küresel risklerin dönüştürdüğü ve temelini bilgisayar ve internetin yer aldığı yeni bir eğitim metodunun aldığını kaydetti.

Salgın dönemi sonrası eğitim alanında teknolojinin daha vazgeçilmez hale geldiğini ve dijital eğitimin örgün eğitimin bir parçası olduğunu anlatan Şentop, şunları söyledi:

"Hibrit olarak nitelenen bu yeni sürecin eğitimi, zaman ve mekan sınırlamasından kurtarması bizlere yeni ufuklar açıyor. Salgının hala aktif şekilde sürdüğünü ve biraz daha devam edeceğini düşünürsek dijital eğitimin ne kadar önemli olduğunu daha iyi idrak edebiliriz. Salgın sonrası yeni normalimiz zorunlu değişim gerektiren on-line eğitim ve on-line hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecektir, öyle gözüküyor. Türkiye'nin hem yerelde hem de küresel düzeyde eğitim alanında rekabet gücünü artıran bu teknolojik yatırımlara devam edeceğiz ve etmek zorundayız."

"Merak eden, hayal kuran ve keşfeden çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor"

Meclis Başkanı Şentop, öğretmenlerin bu teknolojik dönüşüme uyum sağlamalarının önemine değinerek, klasik anlamda bilgi aktarıcı rolünden öğrencinin bilgiye ulaşmasına, ulaştığı bilgiyi kullanma becerisini geliştirmesine rehberlik eden öğretmen profilinin üzerinde önemle durulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin yetiştirdiği büyük münevverlerden ve eğitimcilerden Nurettin Topçu'nun, "Öğretmen, gençlere bilmediklerini öğreten bir nakil yani nakledici değildir. Bu iş, kitabın işidir, bilmediklerimiz hep kütüphanelerde bulunmaktadır." dediğini aktaran Şentop, merhum Topçu'nun bu önemli tespitini, son on yıldaki teknolojik gelişmeyi, çocukların sahip olduğu akıllı telefonları ve bilgisayar dünyasını bilmeden çok uzun yıllar önce yaptığını söyledi. Şentop, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla artık öğretmen olarak sadece bilgiyi aktarıcı rolü üstlenmek çoğu zaman anlamsız hale gelmiştir. 'Bilgiye sahip olma' ve 'bilgiyi aktarma' üzerine temellenmiş bir eğitim sisteminin ihtiyaç duyulan insan modelini biçimlendirmede yetersiz kalacağı açıktır. Çağın gereklerine göre düzenlenmiş eğitimin amacı, sorun çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye ulaşma yöntemlerini tanıyan, doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayırabilen, analitik düşünme becerisi kazanmış, araştırma arzusu sürekli, merakı canlı olan öğrenciler yetiştirmek, öğrenciyi ekip çalışmasına yönelterek sosyalleştirmek ve bütün öğrenme süreci boyunca öğrencilerin aktif olmasını sağlamaktır. Bütün bu değişikliklerin yanı sıra eğitimde değişmeyen bir şey varsa o da kaliteli eğitimin, ancak kaliteli öğretmen, eğitmen gücüyle gerçekleştirilebileceğidir. Bu yeni dönemin iyi öğretmeni de öğrenmeyi öğreten ve öğrencinin merakına rehberlik edenlerdir. Merak eden, hayal kuran ve keşfeden çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor."

"Önemli bir kamu diplomasisi faaliyeti de gerçekleştiriyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Maarif Vakfının nitelikli eğitimiyle başka ülke insanlarının dönüşüm ve kalkınmasına katkı vermenin yanı sıra bulunduğu ülkelerde Türkiye dostu gençler yetiştirerek, önemli bir kamu diplomasisi faaliyeti gerçekleştirdiğini de belirtti.

Türkiye Maarif Vakfı okullarından mezun olan gençlerin aldıkları kaliteli eğitim sayesinde kendi ülkelerinde önemli mevkilere gelmeleriyle Türkiye ile iş birliği olanaklarının arttığına şahit olduklarını anlatan Şentop, "İnsana yapılan yatırım, tüm ülkelerin yararına olacak şekilde meyvelerini veriyor. Türk Maarif Vakfı okulları işte bu ulvi amaca da hizmet ediyor.
Özellikle yabancı ülkelerdeki Türk ailelerine, çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunmak, Batı'daki göçmen ailelerin çocuklarının üniversitelere yerleştirilmesine yardımcı olmak ve onların nitelikli üniversitelerde eğitim almaları konusunda da duyarlılık gösterdiğini bildiğimiz Maarif Vakfımız, Türkiye'nin diğer ülkelerdeki eli kolu oluyor." dedi.

Şentop, Türkiye'nin, yeniden bir büyük dünya gücü ve medeniyet inşacısı olma iradesinin yolunun kaliteli eğitimden ve eğitim ihracatından geçtiğine işaret ederek, "Yeni nesillerde derin ve köklü ihya faaliyetinin, ilim ve irfanın kuşattığı dönüştürmeyle mümkün olabileceğini akıldan uzak tutmamalıyız." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Maarif Vakfı çalışanlarına hitaben şunları söyledi:

"Eğitim gibi daha ziyade manevi yönü yüksek bir görev ifa ediyorsunuz. Mesleğinizin öznesi insan olunca sorumluluğunuz da o kadar yüksek oluyor. Sizler, tüm yönüyle insanı inşa ederken aynı zamanda geleceği de inşa ediyorsunuz. Gurbet ellerde, vatandan uzakta ifa ettiğiniz bu mukaddes görevinizde hepinize muvaffakiyetler diliyorum. Şevkiniz daim, ayaklarınız kaim, gönlünüz müsterih olsun. Maarif Vakfının yöneticilerine, temsilcilerine, gönüllülerine, eğitmenlerine, öğretmenlerine her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. İstişare Toplantısının hayırlı neticeler vermesini diliyorum. Allah'a emanet olunuz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın