naslovnica > svijet

svijet drugi News

Iz 6. Kaznenog ureda njemačkog suda na kojem je vođen proces protiv NSU-a navedeno je kako je na osnovu zahtjeva advokata odbrane i uz odobrenje tužilaštva donesena odluka o ukidanju statusa pritvora za Ralfa Wohllebena