Politika pravilnog informisanja

ANADOLU AJANSI T. A. Ş.

TEKST OBRAZLOŽENJA ZAŠTITE I OBRADE LIČNIH PODATAKA

 

  1. SVRHA I OPSEG

 

1.1.  Anadolu Ajansi TAS Politika privatnosti i kolačića internet stranice spremljena je s ciljem zaštite ličnih podataka pretplatnika agencije, pravnih ili fizičkih lica te posjetitelja web stranice www.aa.com.tr u vlasnistvu Anadolu Ajansi, poznatije u regiji kao Anadolu Agency. Politika privatnosti izrađena je u svjetlu Zakona o zaštiti ličnih podataka Turske rednog broja 6698 i ima za cilj informisati naše korisnike u vezi s ovim pitanjem.

1.2.  Pročitajte “POLITIKU ANADOLU AGENCU O PRIVATNOSTI I KOLAČIĆIMA“ kako biste se bolje upoznali i razumjeli prikupljanje i obradu podataka koju pretplatnici i posjetitelji internet stranica Anadolu Agency ostavljaju uređajima pomoću kojih posjećuju te stranice.

 

1.3. Anadolu Agency ima pravo ažurirati i mijenjati sadržaj Obrazloženja na način da to objavi posredstvom navedenih internet stranica. Ažurirane i izmijenjene odredbe važeće su od trenutka objavljivanja na internet stranici.

 

1.4. U Obrazloženju će svi pretplatnici i korisnici posebno ili zajedno biti tretirani kao posjetitelji.

 

  1. POJMOVI I SKRAĆENICE

Pojmovi koji se navode u Obrazloženju su:

Pretplatnik                  : Pravna i fizička lica koja koriste usluge Anadolu Agency posredstvom pretplatničkog sistema.

Anadolu Agency          : Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi na adresi Eti Mah. GMK Bulvarı No: 132 Çankaya/Ankara, Turska.

Kolačić                        : Kolačići (cookies) su sićušne datoteke internet stranica koje se spremaju na internet preglednicima korisnika.

Internet stranica          : Internet stranica www.aa.com.tr i (….) stranice čiji je vlasnik i kojima upravlja Anadolu Agency.

Lični podaci                 : Svi podaci koji pripadaju nekom licu čiji identitet se može utvrditi.

Obrada ličnih podataka: Podrazumijeva svaku obradu ličnih podataka u potpunosti ili djelomično automatskim ili neautomatskim putem prikupljenih iz nekog sistema snimljenih podataka, njihov snimanje, čuvanje, pamćenje, mijenjanje, obnavljanje, objavljivanje, prosljeđivanje i činjenje dostupnim.

Vlasnik ličnih podataka : Lice čiji podaci se obrađuju.

Korisnik                       : Posjetioci i pretplatnici koji sa kreiranim korisničkim imenom i šifrom koriste internet, uključujući i posjećivanje stranica Anadolu Agency.

KVKK                           : Zakon o zaštiti ličnih podataka koji je na snazi od 7. aprila 2016. godine kada je objavljen u Službenom listu Republike Turske (6698).

Procesor podataka       : Pravno ili fizičko lice koje u skladu s ovlaštenjima obrađuje lične podatke.

Odgovorni za podatke  : Pravno ili fizičko lice nadležno za određivanje ciljeva i postupaka obrade ličnih podataka, kao i za kreiranje i upravljanje sistemom bilježenja ličnih podataka.

Posjetitelj                   : Lica koja po bilo kom osnovu posjećuju i koriste internet stranice u vlasništvu Anadolu Agency, www.aa.com.tr, (…)

 

 

  1. ODGOVORNI ZA PODATKE

Anadolu Agency će u dole navedenim okvirima i u skladu sa odredbama KVKK-a prikupljati i obrađivati podatke koje podijelite u svojstvu posjetitelja ili do njih dođe posredstvom trećih lica.

 

  1. OBRAĐIVANI LIČNI PODACI

Dole su navedene vrste ličnih podataka koje Anadolu Agency prikuplja od vas ili posredstvom trećih lica, a u skladu s vašom saradnjom i razlozima koji opravdavaju obradu istih:

Podaci o imenu i kontaktu: Ime, prezime, mobilni telefon, kućni telefon, poslovni telefon, adresa, e-pošta, podaci o fakturi, broj lične karte, kopija lične karte i slični podaci.

Podaci koji potvrđuju identitet: Podaci o članstvu posjetitelja, šifre za pristupanje i provjeru identiteta, korisničko ime, kontakt podaci, brojevi korisnika.

Demografski podaci: Datum rođenja, starosna dob, spol, bračno stanje, zvanje, zanimanje, polja zanimanja, preferirani jezik.

Podaci o korištenju i često korišteno: Uključujući podatke prikupljene od posjetitelja posredstvom različitih programskih i tehnoloških uređaja, ali i šire informacije o vremenu korištenja sadržaja koje objavljuje Anadolu Agency, kao i čitane, sadržaje, etikete, kategorije na internet stranicama, broj pregledanih stranica, traženi termini, kategorije posjećivanih vijesti, greške nastale pri korištenju i slično.

Podaci o lokaciji:  Podrazumijeva precizne i grube lokacije posjetitelja. Podaci lokacije na bazi GPS, IP i port podataka, a koriste se i u slučaju da korisnik mobilne aplikacije Anadolu Agency zatraži više informacija o sredini u kojoj se nalazi.

Podaci o plaćanju: Podaci o plaćanju i fakturama pretplatnika (ime, prezime, adresa fakture, broj lične karte, broj poreskog obveznika), primjerci uplatnica zaprimljenih od članova i faktura poslatih članovima, broj platnih naloga, broj fakture, datum izdavanja fakture i slični podaci.

Podaci o sadržaju: Informacije o članstvu, komentari o zadovoljstvu, razlog očitovanja, bilješka klijenta, datum obnove pretplatništva, prijavljene greške pri korištenju usluga, stanje obavještavanja, razlog pretraživanja i slično.

 

  1. OPĆA NAČELA, CILJEVI I UVJETI OBRADE LIČNIH PODATAKA

 

5.1.  Vaši lični podaci se obrađuju u skladu s Članom 4. KVKK-a:

 

· Poštivanje pravnih normi i poštenja,

· Tačno i po potrebi ažurirano,

· Sa utvrđenim, jasnim i legitimnim ciljevima,

· U granicama i obimu utvrđenih ciljeva,

· I uz čuvanje na potrebno vrijeme za ostvarenje ciljeva zbog kojih su obrađivani.     

 

5.2. U skladu s Članom 5. KVKK-a, lični podaci ne mogu biti obrađivani bez prethodnog pristanka vlasnika tih podataka. Međutim, ista zakonska odredba određuje posebne uvjete kada se obrada podataka može vršiti bez otvorenog pristanka vlasnika podataka:

 

· Ako je zakonima predviđeno,

· U slučaju da je to nužno za zaštitu života i tijela osobe koja nije bila u prilici da iskaže svoj pristanak ili ili nema pravnu valjanost, kao i u slučaju nužne zaštite života i tijela neke treće osobe.

· Kada je to potrebno za sklapanje ili izvršenja ugovora u kojem strane obrađuju vlastite lične podatke.

· Kada je to nužno za izvršenje pravnih obaveza subjekta koji je odgovoran za lične podatke. 

· U slučaju kada je vlasnik lično javno objavio podatke i učinio ih dostupnim.

· Kada je obrada podataka nužna za sticanje, ostvarenje ili zaštitu nekog prava.

· Kao i kada je obrada ličnih podataka nužna za legitimne potrebe ovlaštene osobe koja za njih odgovara, ali bez ugrožavanja osnovnih prava i sloboda vlasnika podataka.

 

5.3. Lične podatke pomenute u Obrazloženju Anadolu Agency obrađuje sa dole navedenim ciljevima:

 

Ime i kontakt podaci: Za potrebe analiza unutar firme, komunikaciju, bilježenje posjetitelja, prikupljanje informacija o potencijalnom pretplatniku, razvoja stanja nakon prodaje usluge, razvoj poslovanja, promociju, analizu, upravljanje žalbama, praćenje zadovljstva pretplatnika, marketing, istraživanje, fakturisanja, operativne aktivnosti, mjerenje kvalitete usluga, razvoj, kontrolu, optimizaciju, provjeru korisnika, prodaju, otkrivanje i sprječavanje prevaranata.

 

Podaci koji potvrđuju identitet: Korisnički registar, obavijesti o problemima, razvoj operativnih aktivnosti, vođenje, unapređenje stanja nakon pretplatništva, razvoj poslovanja, analize unutar firme, vođenje korisničkog portfelja, mjerenje kvalitete usluga, komunikaciju, optimizaciju, kontrolu, otkrivanje i rukovođenje rizika, provjera korisnika i otkrivanje prevaranata.

 

Demografski podaci:Unutrašnje analize, komunikacija nastavak saradnje nakon prodaje, razvoj poslovanja, kontrola i praćenje često korištenih sadržaja, mjerenje kvalitete usluga, vođenje procesa po žalbama, vođenje operativnih aktivnosti i registriranje probema i grešaka.

 

Podaci o korištenju i često korišteno: Korisnički registar, obavijesti o problemima, razvoj operativnih aktivnosti, vođenje, unapređenje stanja nakon pretplatništva, razvoj poslovanja, analize unutar firme, vođenje korisničkog portfelja, mjerenje kvalitete usluga, komunikaciju, optimizaciju, kontrolu, otkrivanje i rukovođenje rizika, provjera korisnika i otkrivanje prevaranata.

 

Podaci o lokaciji: Aktiviranje funkcija portala vezanih za lokaciju, kontrola i upravljanje rizikom.

 

Podaci o plaćanju: Vođenje platnog procesa, računovodstvo, postprodajni procesi, razvoj poslovanja, interne analize, profiliranje, vođenje odnosa s korisnicima, mjerenje kvalitete usluga, komunikacije, marketing, procesi vezani za platni promet.

 

Sadržaj: Razvoj poslovanja, optimizacija i upravljanje odnosima s korisnicima, kontrola i razvoj operativnih aktivnosti, promocija, interne analize, vođenje pretplatništva, analiza, profiliranje, razvoj postprodajnih procesa, mjerenje kvalitete usluga, upravljanje žalbenim postupcima.

 

  1. NAČINI PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA I PRAVNI RAZLOZI

 

6.1.  Posredstvom

· Pretplatničkih formulara,

· Formulara za komunikaciju internet stranica,

· Posjeta internet stranica,

· Formulara registracije E-Biltena,

· Formulara za članstvo,

· Zaključenih ugovora

i sličnih kanala Anadolu Agency prikuplja i obrađuje vaše lične podatke zbog različitih pravnih razloga i u skladu sa općim načelima iz članova 4 i 5 KVKK-a i u okviru ciljeva navedenih u ovoj Politici o privatnosti i kolačićima.

6.2. Lični podaci koji su tema Obrazloženja se generalno uzimaju i obrađuju na bazi dole navedenih pravnih razloga:

 

Podaci o imanu i kontaktu:  Vezano za sklapanje ugovora i direktno izvršenje istog.

Podaci koji potvrđuju identitet: Vezano za sklapanje ugovora i direktno izvršenje istog, po potrebi za ispunjenje pravnih obaveza odgovornog za lične podatke, za ostvarenje i zaštitu nekog prava te po potrebi za legitimne interese odgovornog lica. 

Demografski podaci: Vezano za sklapanje ugovora i direktno izvršenje istog, po potrebi za ispunjenje pravnih obaveza odgovornog za lične podatke, za ostvarenje i zaštitu nekog prava te po potrebi za legitimne interese odgovornog lica.

Podaci o korištenju i često korišteno: po potrebi za legitimne interese odgovornog lica.

Podaci o lokaciji: Vezano za sklapanje ugovora i direktno izvršenje istog.

Podaci o plaćanju: U slučajevima kada to zakon predviđa, vezano za sklapanje ugovora i direktno izvršenje istog, po potrebi za ispunjenje pravnih obaveza odgovornog za lične podatke, za ostvarenje i zaštitu nekog prava.

Sadržaj: Vezano za sklapanje ugovora i direktno izvršenje istog, po potrebi za ispunjenje pravnih obaveza odgovornog za lične podatke, za ostvarenje i zaštitu nekog prava te po potrebi za legitimne interese odgovornog lica.

 

  1. PRENOS LIČNIH PODATAKA

 

7.1. Anadolu Ajansi TAS Politika privatnosti i kolačića internet stranice spremljena je s ciljem zaštite ličnih podataka pretplatnika agencije, pravnih ili fizičkih lica te posjetitelja web stranice www.aa.com.tr u vlasnistvu Anadolu Ajansi, poznatije u regiji kao Anadolu Agency. Politika privatnosti izrađena je u svjetlu Zakona o zaštiti ličnih podataka Turske rednog broja 6698 i ima za cilj informisati naše korisnike u vezi s ovim pitanjem. Anadolu Agency će zadržati pravo da određene podatke u skladu sa potrebama i zakonskim regulativama podijeli sa nadležnim institucijama u slučaju potrebe i zahtjeva od strane istih, a sve u skladu sa važećim zakonima i regulativama. Koristeći neke od podataka radi prikupljanja drugih podataka u cilju poboljšanja usluge, izvršavanja svih odredbi iz sklopljenih ugovora, povećanja zadovoljstva korisnika, potvrde tačnosti informacija korisnika, jačanja performansi sistema, a u skladu s tekstom pojašnjenja, odnosno tačkom 5.2, Anadolu Agency će moći podijeliti podatke s vansjkim saradnicima, pravnim licima poput kargo kompanija, pravnih biroa, agencija za istraživanje, pozivnih centara, kompanija za izradu softvera u cilju povećanja efikasnosti i sigurnosti a na zahtjev uprave AA, konsultacijskih firmi, firmi u sektoru medija, banaka, socijalnih mreža te institucija države u skladu sa njihovim zahtjevima.

 

 

 

 

7.2. Anadolu Agency će moći lične podatke prenositi i trećim licima u inozemstvu, baš kao što je to slučaj u zemlji, ali sve u okvirima navedenih ciljeva i okvira.

 

  1. PERIOD ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

 

8.1. Iako su prikupljeni i obrađeni u skladu s KVKK-om i drugim zakonskim normama, Anadolu Agency briše, uništava ili anonimnim učini sve lične podatke za koje više nema potrebe za obrađivanje.

 

8.2. Anadolu Agency će moći čuvati lične podatke u skladu s KVKK-om i u slučaju potrebe da se koriste za rješavanja bilo kakvih nesuglasica do isteka njihove validnosti. U tom slučaju se čuvani podaci ne koriste u druge svrhe i upotrebljavaju se samo za rješavanje pravnih neslaganja.

 

  1. PRAVA VLASNIKA LIČNIH PODATAKA

 

9.1. U skladu s odredbama KVKK-a i drugim važećim normama vlasnici ličnih podataka imaju pravo:

· Znati da li se njihovi podaci obrađuju ili ne,

· Tražiti informacije u slučaju da su im podaci obrađeni,

· Znati zašto su im podaci obrađivani i da li se zaista za to koriste,

· Znati kojim trećim licima u zemlji ili inozemstvu su proslijeđeni njihovi podaci,

· Tražiti ispravku u slučaju greške pri obradi njihovih podataka i tražiti da se o tome obavijeste treće strane kojima su proslijeđeni ti podaci,

· Tražiti da se brišu ili unište njihovi podaci po isteku ciljeva zbog kojih su obrađivani u skladu sa zakonskim odredbama te zahtijevati da se o tome obavijeste i treće strane kojima su podaci proslijeđeni,

·  Uložiti prigovor u slučaju neugodnosti izazvane analizom podataka koju isključivo vrše automatizirani sistemi za tu namjenu,

· Tražiti odštetu u slučaju pretrpljene štete zbog obrade podataka van zakonskih okvira i normi.

 

9.2. U svojstvu vlasnika ličnih podataka vaše zahtjeve u vezi s pravima možete lično, poštom, posredstvom notara ili elektronskom poštom dostaviti odgovornoj za lične podatke Anadolu Agency. Jasne i razumljive zahtjeve s navedenim imenom, adresom i drugim identifikacijskim podacima i potpisom možete dostaviti na adresu “Eti Mah. GMK Bulvarı No: 132 Çankaya/Ankara.

 

9.3. Anadolu Agency ima pravo tražiti potvrdu vašeg identiteta prije slanja odgovora na vaš zahtjev koji treba sadržavati:

· Vaše ime, prezime i potpis na pisanoj formi zahtjeva,

· Broj lične karte ako ste turski državljanin, a nacionalnost, broj pasoša i po mogućnosti i broj lične karte ako ste državljanin druge zemlje,

· Adresu vašeg stanovanja i poslovanja,

· Po mogućnosti i navedene adrese elektronske pošte, broja telefona i faxa za lakši kontakt,

· I jasnu temu vašeg zahtjeva.

 

9.4. U slučaju da vaše zahtjeve dostavite u gore navedenim okvirima i u skladu s navedenim načinima, Anadolu Agency će ih u najkraćem roku razmotriti i bez naknade obraditi najkasnije za 30 dana. Odgovor do deset stranica teksta neće biti naplaćivan. Svaka naredna stranica odgovora će se naplaćivati po jednu tursku liru. U slučaju da se odgovor dostavlja na memorijskim uređajima poput CD-a, USB stika i slično, naknada koju Anadolu Agency može tražiti neće prelaziti vrijednost tog memorijskog uređaja.