Politika Dru Tvenih Medija


Anadolu Agency;

 • Društvene medije smatra jednim od najutjecajnijim informacijskim i komunikacijskim sredstvom budućnosti.
 • Planove i projekte, u okviru vizije povodom 100 godina postojanja izgradila je prema konceptu "Novi mediji", koji oblikuje mrežu socijalnih medija.
 • S tim u vezi pridaje veliku pažnju da njeni uposlenici sa velikom opreznošću koriste i prate mreže socijalnih medija.
 • Očekuje da njeni uposlenici, pored što će u trenutku biti obavješteni o svim dešavanjima u svijetu, da informacije i iskustva koja steknu razviju na najveći nivo.
 • Vjeruje da njeni uposlenici, uz bogatu historiju i velike ciljeve za budućnost, jedino na ovaj način mogu usaditi "razliku" i "vrijednost" u svijet medija budućnosti.
 • Pridaje važnost da se njeni uposlenici, u smislu ostvarivanja ovih ciljeva, pridržavaju sljedećih kriterija, koji se smatraju završnim elementima "Principa emitovanja vijesti"

Uposlenici Anadolu Agency;

 • Na socijalnim mrežama otvoreno prikazuju svoj pripadnost AA
 • Objave na socijalnim mrežama vrše s maksimalnom opreznošću u skladu sa ozbiljnošću koje zahtjeva zanimanje i AA.
 • Objavljivanjem linka medijskog sadržaja sa zvaničnog profila Anadolu Agency ili web stranice "aa.com.tr" dopirnose promociji AA.
 • Uz dozvolu ovlaštenog urednika na društvenim mrežama mogu objaviti sadržaj koji AA iz nekog razloga nije objavila ili nije smatrala vrijednim za objavu.
 • Uzimaju dozvolu od urednika za korištenje nekog profila na društvenim mrežama kao izvor za vijesti, koji je izvan imena, adresa i okvira koje je predvidjela AA.
 • Drže se dalje od vijesti, fotografija, videozapisa, staovova i mišljenja koja bi mogla narušiti principe objektivnosti, tačnosti i pouzdanosti AA, zasjeniti njen institucionalni integritet ili doprinjeti duhovonog ili materijalnom gubitku.
 • Vizuelni sadržaj sa društvenih mreža ne uzimaju kao izvor sve dok se ne utvrde autorska prava.
 • U svojim objavama na društvenim mrežama ne daju mjesta bilo kakvim izjavama, zvučnim ili vizuelnim sadržajima koji su protiv principa emitovanja AA ili sadržajima koji su ponižavajući, uvrijedljivi ili omalovažavajući za neku osobu, instituciju, vjeru, rasu, spol ili kulturu.
 • Ne objavljuju sadržaje koji potiču na nasilje, šire strah, otvaraju put traumama, narušavaju principe jednakosti i pravde, narušavaju ljudsko dostjanstvo, potiču na rasizam.
 • Ne prikazuju svoje političko opredjeljenje niti daju mjesta propagandi neke skupine.
 • Putem svojih profila na društvenim mrežama ne objavljuju bilo kakve informacije na kojima se temelje vijesti bez usaglašavanja sa AA, odnosno prije njenog objavljivanja.