Historija

Agencija Anadolija od osnivanja do danas

Historijat agencije Anadolija je skoro identičan historiji Republike Turske. Agencija Anadolija je osnovana 6. aprila 1920. godine, 17 dana prije osnivanja Velike narodne skupštine Republike Turske (TBMM). Agencija Anadolija je objavila prve zakone, bila svjedok Oslobodilačkog rata i nacionalne borbe, te svjedočila revolucijama u Turskoj.

Nakon što službene okupacije Istanbula i zatvaranja parlamenta 16. marta 1920. godine, Mustafa Kemal Paša je dao naredbu da se održe izbori za novi parlament u Ankari. Intelektualci koji su uvidjeli da neće više moći ostati u Istanbulu tražili su načine da se priključe nacionalnoj borbi. Ovakav razvoj događaja je bio povod osnivanje agencije Anadolija.

Yunus Nadi (Abalioglu) i novinarka Halide Edip (Adivar), koji su krenuli prema Ankari, našli su se 31. marta u Geyvi i razgovarali o hitnoj potrebi osnivanja „obavještajne agencije“. Dok su razgovarali o imenu agencije, između opcija „Turska“, „Ankara“ i „Anadolija“, odlučili su da to ipak bude agencija Anadolija.

U mektebu Ziraat (sadašnja zgrada Meteorološke službe), 6. aprila 1920. godine, osnovana je agencija Anadolija (AA).

AA je ostvarila jako težak zadatak tokom Oslobodilačkog rata. Trebalo je obavještavati narod Turske o dešavanjima u državi i svijetu, a i braniti nacionalnu borbu pred svijetom, prosvijestliti javnost o zahtjevima građana Turske.

Ataturk zadužio svoje bliske prijatelje da agencija Anadolija djeluje po uzoru na utjecajne svjetske agencije. 1. marta 1925. godine, osnovano je dioničarsko društvo agencija Anadolija. Ovakvim struktuiranjem kakvo se tada nije viđalo ni u zapadnim zemljama, agencija Anadolija je dobila autonomnost.


Agencija Anadolija je objavila prve zakone, bila svjedok Oslobodilačkog rata i nacionalne borbe, te svjedočila revolucijama u Turskoj.