naslovnica > obrazovanje

obrazovanje drugi News

U proteklih sedam decenija Univerzitet u Sarajevu do danas je promovisao više od 166.000 diplomanata, više od 18.000 magistranata i više od 3.000 doktora nauka, rekao je njegov rektor Rifat Škrijelj

Ekonomski razvoj, ekonomska perspektiva naše zemlje može se postići samo ako je akademski svet povezan sa preduzetništvom. Upravo to je nedostajalo Kosovu i našem akademskom i poslovnom razvoju do sada, kazao je Kadri Veseli