„Супер месечина“ во Истанбул
15.06.2022

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, снимена над кулата Галата во Истанбул.

„Супер месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, снимена над кулата Галата во Истанбул.

„Супер месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, снимена над кулата Галата во Истанбул.

„Супер месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, снимена над кулата Галата во Истанбул.

„Супер месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер месечина“ во Истанбул

„Супер месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, снимена над кулата Галата во Истанбул.

„Супер месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, снимена над кулата Галата во Истанбул.

„Супер месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, снимена над Истанбул.

„Супер Месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, создаде прекрасна слика со Сината џамија (лево) и џамијата Аја Софија Кебир-и Шериф (десно) во Истанбул.

„Супер Месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, создаде прекрасна слика со Сината џамија (лево) и џамијата Аја Софија Кебир-и Шериф (десно) во Истанбул.

„Супер Месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, создаде прекрасна слика со Сината џамија (лево) и џамијата Аја Софија Кебир-и Шериф (десно) во Истанбул.

„Супер Месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, создаде прекрасна слика на џамијата Аја Софија Кебир-и Шериф во Истанбул.

„Супер Месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, создаде прекрасна слика со Сината џамија (лево) и џамијата Аја Софија Кебир-и Шериф (десно) во Истанбул.

„Супер Месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, создаде прекрасна слика на џамијата Аја Софија Кебир-и Шериф во Истанбул.

„Супер Месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, создаде прекрасна слика со Сината џамија (лево) и џамијата Аја Софија Кебир-и Шериф (десно) во Истанбул.

„Супер Месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, создаде прекрасна слика со Сината џамија (лево) и џамијата Аја Софија Кебир-и Шериф (десно) во Истанбул.

„Супер Месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, снимена над Истанбул.

„Супер Месечина“ во Истанбул
Fotoğraf: İsa Terli

„Супер Месечината“, посветла и поголема од нормалното кога се наоѓа најблиску до Земјата, снимена над Истанбул.

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови