Израелските сили ја бомбардираа интензивната нега во болницата Ал Шифа, бебињата извадени од инкубатор
15.11.2023

Нападите на соларните панели на болницата Ал Шифа, како и на Одделението за интензивна нега и салата за пораѓање дополнително ја влошија ситуацијата, а Одделот за интензивна нега на новороденчиња престана да работи поради недостаток на струја. Предвремено родените бебиња на лекување во Одделението за неонатална интензивна нега извадени се од инкубаторите и префрлени се во друго одделение. ( AA Video - Агенција Анадолија )

Израелските сили ја бомбардираа интензивната нега во болницата Ал Шифа, бебињата извадени од инкубатор
Fotoğraf: AA Video

Нападите на соларните панели на болницата Ал Шифа, како и на Одделението за интензивна нега и салата за пораѓање дополнително ја влошија ситуацијата, а Одделот за интензивна нега на новороденчиња престана да работи поради недостаток на струја. Предвремено родените бебиња на лекување во Одделението за неонатална интензивна нега извадени се од инкубаторите и префрлени се во друго одделение. ( AA Video - Агенција Анадолија )

Израелските сили ја бомбардираа интензивната нега во болницата Ал Шифа, бебињата извадени од инкубатор
Fotoğraf: AA Video

Нападите на соларните панели на болницата Ал Шифа, како и на Одделението за интензивна нега и салата за пораѓање дополнително ја влошија ситуацијата, а Одделот за интензивна нега на новороденчиња престана да работи поради недостаток на струја. Предвремено родените бебиња на лекување во Одделението за неонатална интензивна нега извадени се од инкубаторите и префрлени се во друго одделение. ( AA Video - Агенција Анадолија )

Израелските сили ја бомбардираа интензивната нега во болницата Ал Шифа, бебињата извадени од инкубатор
Fotoğraf: AA Video

Нападите на соларните панели на болницата Ал Шифа, како и на Одделението за интензивна нега и салата за пораѓање дополнително ја влошија ситуацијата, а Одделот за интензивна нега на новороденчиња престана да работи поради недостаток на струја. Предвремено родените бебиња на лекување во Одделението за неонатална интензивна нега извадени се од инкубаторите и префрлени се во друго одделение. ( AA Video - Агенција Анадолија )

Израелските сили ја бомбардираа интензивната нега во болницата Ал Шифа, бебињата извадени од инкубатор
Fotoğraf: AA Video

Нападите на соларните панели на болницата Ал Шифа, како и на Одделението за интензивна нега и салата за пораѓање дополнително ја влошија ситуацијата, а Одделот за интензивна нега на новороденчиња престана да работи поради недостаток на струја. Предвремено родените бебиња на лекување во Одделението за неонатална интензивна нега извадени се од инкубаторите и префрлени се во друго одделение. ( AA Video - Агенција Анадолија )

Израелските сили ја бомбардираа интензивната нега во болницата Ал Шифа, бебињата извадени од инкубатор
Fotoğraf: AA Video

Нападите на соларните панели на болницата Ал Шифа, како и на Одделението за интензивна нега и салата за пораѓање дополнително ја влошија ситуацијата, а Одделот за интензивна нега на новороденчиња престана да работи поради недостаток на струја. Предвремено родените бебиња на лекување во Одделението за неонатална интензивна нега извадени се од инкубаторите и префрлени се во друго одделение. ( AA Video - Агенција Анадолија )

Израелските сили ја бомбардираа интензивната нега во болницата Ал Шифа, бебињата извадени од инкубатор
Fotoğraf: AA Video

Нападите на соларните панели на болницата Ал Шифа, како и на Одделението за интензивна нега и салата за пораѓање дополнително ја влошија ситуацијата, а Одделот за интензивна нега на новороденчиња престана да работи поради недостаток на струја. Предвремено родените бебиња на лекување во Одделението за неонатална интензивна нега извадени се од инкубаторите и префрлени се во друго одделение. ( AA Video - Агенција Анадолија )

Израелските сили ја бомбардираа интензивната нега во болницата Ал Шифа, бебињата извадени од инкубатор
Fotoğraf: AA Video

Нападите на соларните панели на болницата Ал Шифа, како и на Одделението за интензивна нега и салата за пораѓање дополнително ја влошија ситуацијата, а Одделот за интензивна нега на новороденчиња престана да работи поради недостаток на струја. Предвремено родените бебиња на лекување во Одделението за неонатална интензивна нега извадени се од инкубаторите и префрлени се во друго одделение. ( AA Video - Агенција Анадолија )

Израелските сили ја бомбардираа интензивната нега во болницата Ал Шифа, бебињата извадени од инкубатор
Fotoğraf: AA Video

Нападите на соларните панели на болницата Ал Шифа, како и на Одделението за интензивна нега и салата за пораѓање дополнително ја влошија ситуацијата, а Одделот за интензивна нега на новороденчиња престана да работи поради недостаток на струја. Предвремено родените бебиња на лекување во Одделението за неонатална интензивна нега извадени се од инкубаторите и префрлени се во друго одделение. ( AA Video - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови