15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

15. Скопски маратон со учество на 12.500 натпреварувачи од 58 земји Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) - Со учество на околу 12.500 натпреварувачи од 58 земји денеска во Скопје се одржува 15. издание на „Wizz Air - Скопски маратон“. Овој спортски настан кој собира илјадници граѓани од различни земји во светот и го прави Скопје дел од светската атлетска мапа, започна од Порта „Македонија“ во центарот на градот и ќе се одржи по скопските улици ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови