„Отворете ги границите“- жените бегалци протестираа на Денот на жената, на турско-грчката граница,  барајќи влез во ЕУ

„Отворете ги границите“- жените бегалци протестираа на Денот на жената, на турско-грчката граница, барајќи влез во ЕУ

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Gökhan Balcı - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци протестираа на Денот на жената, на турско-грчката граница, барајќи влез во ЕУ Fotoğraf: Elif Öztürk

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Elif Öztürk - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци протестираа на Денот на жената, на турско-грчката граница, барајќи влез во ЕУ Fotoğraf: Elif Öztürk

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Elif Öztürk - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци протестираа на Денот на жената, на турско-грчката граница, барајќи влез во ЕУ Fotoğraf: Elif Öztürk

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Elif Öztürk - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци протестираа на Денот на жената, на турско-грчката граница, барајќи влез во ЕУ Fotoğraf: Elif Öztürk

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Elif Öztürk - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци протестираа на Денот на жената, на турско-грчката граница, барајќи влез во ЕУ Fotoğraf: Elif Öztürk

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Elif Öztürk - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци протестираа на Денот на жената, на турско-грчката граница, барајќи влез во ЕУ Fotoğraf: Elif Öztürk

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Elif Öztürk - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци го одбележаа Денот на жената на турско-грчката граница барајќи влез во ЕУ 
Fotoğraf: Gökhan Balcı

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Gökhan Balcı - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци го одбележаа Денот на жената на турско-грчката граница барајќи влез во ЕУ 
Fotoğraf: Gökhan Balcı

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Gökhan Balcı - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци го одбележаа Денот на жената на турско-грчката граница барајќи влез во ЕУ 
Fotoğraf: Gökhan Balcı

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Gökhan Balcı - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци го одбележаа Денот на жената на турско-грчката граница барајќи влез во ЕУ 
Fotoğraf: Gökhan Balcı

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Gökhan Balcı - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци го одбележаа Денот на жената на турско-грчката граница барајќи влез во ЕУ 
Fotoğraf: Gökhan Balcı

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Gökhan Balcı - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци го одбележаа Денот на жената на турско-грчката граница барајќи влез во ЕУ 
Fotoğraf: Gökhan Balcı

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Gökhan Balcı - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци го одбележаа Денот на жената на турско-грчката граница барајќи влез во ЕУ 
Fotoğraf: Gökhan Balcı

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Gökhan Balcı - Агенција Анадолија )

„Отворете ги границите“- жените бегалци го одбележаа Денот на жената на турско-грчката граница барајќи влез во ЕУ 
Fotoğraf: Gökhan Balcı

ЕДРЕНЕ (АА) - 08 март - Жените баратели на азил, кои чекаат на граничниот премин „Пазаркуле“ за да влезат во Европа, организираа протести во тампон-зоната на турско-грчката граница, барајќи отворање на границите по повод „Меѓународниот ден на жената“ 08 март. Барателите на азил, кои пристигнаа во Едрене воглавно од Истанбул но и од други турски градови, продолжуваат да чекаат за влез во Грција на граничниот премин „Пазаркуле“ во турски Едрене. ( Gökhan Balcı - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови