Секојдневие на мигрантите во БиХ: Бањање во ладна вода на температури под нулата

Секојдневие на мигрантите во БиХ: Бањање во ладна вода на температури под нулата

БИХАЌ, ЛИПА (АА) - Мигрантите сместени во кампот „Липа“, недалеку од Бихаќ, го започнуваат денот со перење на облеката и со бањање во ладната вода во блискиот поток ( Samır Jordamovıc - Агенција Анадолија )

Секојдневие на мигрантите во БиХ: Бањање во ладна вода на температури под нулата
Fotoğraf: Samır Jordamovıc

БИХАЌ, ЛИПА (АА) - Мигрантите сместени во кампот „Липа“, недалеку од Бихаќ, го започнуваат денот со перење на облеката и со бањање во ладната вода во блискиот поток ( Samır Jordamovıc - Агенција Анадолија )

Секојдневие на мигрантите во БиХ: Бањање во ладна вода на температури под нулата
Fotoğraf: Samır Jordamovıc

БИХАЌ, ЛИПА (АА) - Мигрантите сместени во кампот „Липа“, недалеку од Бихаќ, го започнуваат денот со перење на облеката и со бањање во ладната вода во блискиот поток ( Samır Jordamovıc - Агенција Анадолија )

Секојдневие на мигрантите во БиХ: Бањање во ладна вода на температури под нулата
Fotoğraf: Samır Jordamovıc

БИХАЌ, ЛИПА (АА) - Мигрантите сместени во кампот „Липа“, недалеку од Бихаќ, го започнуваат денот со перење на облеката и со бањање во ладната вода во блискиот поток ( Samır Jordamovıc - Агенција Анадолија )

Секојдневие на мигрантите во БиХ: Бањање во ладна вода на температури под нулата
Fotoğraf: Samır Jordamovıc

БИХАЌ, ЛИПА (АА) - Мигрантите сместени во кампот „Липа“, недалеку од Бихаќ, го започнуваат денот со перење на облеката и со бањање во ладната вода во блискиот поток ( Samır Jordamovıc - Агенција Анадолија )

Секојдневие на мигрантите во БиХ: Бањање во ладна вода на температури под нулата
Fotoğraf: Samır Jordamovıc

БИХАЌ, ЛИПА (АА) - Мигрантите сместени во кампот „Липа“, недалеку од Бихаќ, го започнуваат денот со перење на облеката и со бањање во ладната вода во блискиот поток ( Samır Jordamovıc - Агенција Анадолија )

Секојдневие на мигрантите во БиХ: Бањање во ладна вода на температури под нулата
Fotoğraf: Samır Jordamovıc

БИХАЌ, ЛИПА (АА) - Мигрантите сместени во кампот „Липа“, недалеку од Бихаќ, го започнуваат денот со перење на облеката и со бањање во ладната вода во блискиот поток ( Samır Jordamovıc - Агенција Анадолија )

Секојдневие на мигрантите во БиХ: Бањање во ладна вода на температури под нулата
Fotoğraf: Samır Jordamovıc

БИХАЌ, ЛИПА (АА) - Мигрантите сместени во кампот „Липа“, недалеку од Бихаќ, го започнуваат денот со перење на облеката и со бањање во ладната вода во блискиот поток ( Samır Jordamovıc - Агенција Анадолија )

Секојдневие на мигрантите во БиХ: Бањање во ладна вода на температури под нулата
Fotoğraf: Samır Jordamovıc

БИХАЌ, ЛИПА (АА) - Мигрантите сместени во кампот „Липа“, недалеку од Бихаќ, го започнуваат денот со перење на облеката и со бањање во ладната вода во блискиот поток ( Samır Jordamovıc - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови