Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Скопје

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Скопје

СКОПЈЕ (АА) - Во центарот на градот Скопје забележителна е поголема посетеност и раздвиженост на граѓаните, чие внимание го привлекува големата елка украсена со лампиони и светилки, а граѓаните што поминуваат во близина ја користат шансата да се фотографираат. На централниот скопски плоштад „Македонија“ се наоѓа и новогодишниот базар „Винтерленд 2020“, а граѓаните имаат можност да ја почувствуваат новогодишната магија и да уживаат во разновидната забавна програма. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Скопје Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во центарот на градот Скопје забележителна е поголема посетеност и раздвиженост на граѓаните, чие внимание го привлекува големата елка украсена со лампиони и светилки, а граѓаните што поминуваат во близина ја користат шансата да се фотографираат. На централниот скопски плоштад „Македонија“ се наоѓа и новогодишниот базар „Винтерленд 2020“, а граѓаните имаат можност да ја почувствуваат новогодишната магија и да уживаат во разновидната забавна програма. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Скопје Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во центарот на градот Скопје забележителна е поголема посетеност и раздвиженост на граѓаните, чие внимание го привлекува големата елка украсена со лампиони и светилки, а граѓаните што поминуваат во близина ја користат шансата да се фотографираат. На централниот скопски плоштад „Македонија“ се наоѓа и новогодишниот базар „Винтерленд 2020“, а граѓаните имаат можност да ја почувствуваат новогодишната магија и да уживаат во разновидната забавна програма. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Скопје Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во центарот на градот Скопје забележителна е поголема посетеност и раздвиженост на граѓаните, чие внимание го привлекува големата елка украсена со лампиони и светилки, а граѓаните што поминуваат во близина ја користат шансата да се фотографираат. На централниот скопски плоштад „Македонија“ се наоѓа и новогодишниот базар „Винтерленд 2020“, а граѓаните имаат можност да ја почувствуваат новогодишната магија и да уживаат во разновидната забавна програма. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Скопје Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во центарот на градот Скопје забележителна е поголема посетеност и раздвиженост на граѓаните, чие внимание го привлекува големата елка украсена со лампиони и светилки, а граѓаните што поминуваат во близина ја користат шансата да се фотографираат. На централниот скопски плоштад „Македонија“ се наоѓа и новогодишниот базар „Винтерленд 2020“, а граѓаните имаат можност да ја почувствуваат новогодишната магија и да уживаат во разновидната забавна програма. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Скопје Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во центарот на градот Скопје забележителна е поголема посетеност и раздвиженост на граѓаните, чие внимание го привлекува големата елка украсена со лампиони и светилки, а граѓаните што поминуваат во близина ја користат шансата да се фотографираат. На централниот скопски плоштад „Македонија“ се наоѓа и новогодишниот базар „Винтерленд 2020“, а граѓаните имаат можност да ја почувствуваат новогодишната магија и да уживаат во разновидната забавна програма. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Скопје Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во центарот на градот Скопје забележителна е поголема посетеност и раздвиженост на граѓаните, чие внимание го привлекува големата елка украсена со лампиони и светилки, а граѓаните што поминуваат во близина ја користат шансата да се фотографираат. На централниот скопски плоштад „Македонија“ се наоѓа и новогодишниот базар „Винтерленд 2020“, а граѓаните имаат можност да ја почувствуваат новогодишната магија и да уживаат во разновидната забавна програма. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Скопје Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во центарот на градот Скопје забележителна е поголема посетеност и раздвиженост на граѓаните, чие внимание го привлекува големата елка украсена со лампиони и светилки, а граѓаните што поминуваат во близина ја користат шансата да се фотографираат. На централниот скопски плоштад „Македонија“ се наоѓа и новогодишниот базар „Винтерленд 2020“, а граѓаните имаат можност да ја почувствуваат новогодишната магија и да уживаат во разновидната забавна програма. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Приштина Fotoğraf: Erkin Keçi

Главниот град на Косово, Приштина, е украсен со разни декорации, кои покажуваат дека празничната атмосфера започна и во овој град. Општина Приштина го украси плоштадот „Скендербег“ и плоштадот „Захир Пајазити“ со разновидни бои на светла, а две големи елки поставени се и на овие два плоштади. ( Erkin Keçi - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Приштина Fotoğraf: Erkin Keçi

Главниот град на Косово, Приштина, е украсен со разни декорации, кои покажуваат дека празничната атмосфера започна и во овој град. Општина Приштина го украси плоштадот „Скендербег“ и плоштадот „Захир Пајазити“ со разновидни бои на светла, а две големи елки поставени се и на овие два плоштади. ( Erkin Keçi - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Приштина Fotoğraf: Erkin Keçi

Главниот град на Косово, Приштина, е украсен со разни декорации, кои покажуваат дека празничната атмосфера започна и во овој град. Општина Приштина го украси плоштадот „Скендербег“ и плоштадот „Захир Пајазити“ со разновидни бои на светла, а две големи елки поставени се и на овие два плоштади. ( Erkin Keçi - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Приштина Fotoğraf: Erkin Keçi

Главниот град на Косово, Приштина, е украсен со разни декорации, кои покажуваат дека празничната атмосфера започна и во овој град. Општина Приштина го украси плоштадот „Скендербег“ и плоштадот „Захир Пајазити“ со разновидни бои на светла, а две големи елки поставени се и на овие два плоштади. ( Erkin Keçi - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Тирана
Fotoğraf: Olsi Shehu

ТИРАНА (АА) - Покрај болката предизвикана од земјотресот од 26 ноември во Албанија, и во градовите во оваа држава започна празничната предновогодишна атмосфера. Во Тирана локалните институции го украсија центарот на градот, плоштадот „Скендербег“ и булеварот „Маченици на нацијата“ со разно осветлување. Општина Тирана го украси централното градско подрачје со традиционалната елка, која го привлекува вниманието на граѓаните. ( Olsi Shehu - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Тирана
Fotoğraf: Olsi Shehu

ТИРАНА (АА) - Покрај болката предизвикана од земјотресот од 26 ноември во Албанија, и во градовите во оваа држава започна празничната предновогодишна атмосфера. Во Тирана локалните институции го украсија центарот на градот, плоштадот „Скендербег“ и булеварот „Маченици на нацијата“ со разно осветлување. Општина Тирана го украси централното градско подрачје со традиционалната елка, која го привлекува вниманието на граѓаните. ( Olsi Shehu - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Тирана
Fotoğraf: Olsi Shehu

ТИРАНА (АА) - Покрај болката предизвикана од земјотресот од 26 ноември во Албанија, и во градовите во оваа држава започна празничната предновогодишна атмосфера. Во Тирана локалните институции го украсија центарот на градот, плоштадот „Скендербег“ и булеварот „Маченици на нацијата“ со разно осветлување. Општина Тирана го украси централното градско подрачје со традиционалната елка, која го привлекува вниманието на граѓаните. ( Olsi Shehu - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Тирана
Fotoğraf: Olsi Shehu

ТИРАНА (АА) - Покрај болката предизвикана од земјотресот од 26 ноември во Албанија, и во градовите во оваа држава започна празничната предновогодишна атмосфера. Во Тирана локалните институции го украсија центарот на градот, плоштадот „Скендербег“ и булеварот „Маченици на нацијата“ со разно осветлување. Општина Тирана го украси централното градско подрачје со традиционалната елка, која го привлекува вниманието на граѓаните. ( Olsi Shehu - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Тирана
Fotoğraf: Olsi Shehu

ТИРАНА (АА) - Покрај болката предизвикана од земјотресот од 26 ноември во Албанија, и во градовите во оваа држава започна празничната предновогодишна атмосфера. Во Тирана локалните институции го украсија центарот на градот, плоштадот „Скендербег“ и булеварот „Маченици на нацијата“ со разно осветлување. Општина Тирана го украси централното градско подрачје со традиционалната елка, која го привлекува вниманието на граѓаните. ( Olsi Shehu - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Тирана
Fotoğraf: Olsi Shehu

ТИРАНА (АА) - Покрај болката предизвикана од земјотресот од 26 ноември во Албанија, и во градовите во оваа држава започна празничната предновогодишна атмосфера. Во Тирана локалните институции го украсија центарот на градот, плоштадот „Скендербег“ и булеварот „Маченици на нацијата“ со разно осветлување. Општина Тирана го украси централното градско подрачје со традиционалната елка, која го привлекува вниманието на граѓаните. ( Olsi Shehu - Агенција Анадолија )

Предновогодишната атмосфера на плоштадите во главните градови во регионот го привлекува вниманието на граѓаните - Тирана
Fotoğraf: Olsi Shehu

ТИРАНА (АА) - Покрај болката предизвикана од земјотресот од 26 ноември во Албанија, и во градовите во оваа држава започна празничната предновогодишна атмосфера. Во Тирана локалните институции го украсија центарот на градот, плоштадот „Скендербег“ и булеварот „Маченици на нацијата“ со разно осветлување. Општина Тирана го украси централното градско подрачје со традиционалната елка, која го привлекува вниманието на граѓаните. ( Olsi Shehu - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови