Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

Лалињата произведени во Караман ги украсуваат паркови и градини во 11 земји Fotoğraf: Mehmet Çetin

Парковите и градините во 11 земји од светот ги красат лалиња чии луковици се произведени во градината за лалињата во селото Кизилкују во подрачјето Ќазимкарабекир на турската област Караман. ( Mehmet Çetin - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови