Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Започна гласањето за предвремените парламентарни избори во Северна Македонија
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во Република Северна Македонија започна гласањето за предвремените парламентарни избори ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови