Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

Девојчињата во бегалските кампови во Алепо со нов стил на коса Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

АЛЕПО (АА) - Во рамки на проект реализиран во соработка на Хуманитарната фондација ИХХ од Турција, „For Children“ и „Human Movie Team“, разубавена е косата на девојчињата во бегалските кампови Сију, Шемарин и Рејхан, во сирискиот град Алепо. Косата на над 2.000 девојчиња е разубавена со шноли во разни бои. ( Esra Hacıoğlu - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови