Гасениците што ја нападнаа шумата, не оставија лист на дрвјата

Гасениците кои се распространиле на голема површина во шумскиот предел што се протега меѓу местото Доманич, во областа Ќутахја, до местото Инеѓол, во областа Бурса, им нанесуваат голема штета на лисјата од дрвјата и растенијата што растат на тие простори ( Serdar Yiğit - Агенција Анадолија )

 1 Fotoğraf: Serdar Yiğit

Гасениците кои се распространиле на голема површина во шумскиот предел што се протега меѓу местото Доманич, во областа Ќутахја, до местото Инеѓол, во областа Бурса, им нанесуваат голема штета на лисјата од дрвјата и растенијата што растат на тие простори ( Serdar Yiğit - Агенција Анадолија )

 2 Fotoğraf: Serdar Yiğit

Гасениците кои се распространиле на голема површина во шумскиот предел што се протега меѓу местото Доманич, во областа Ќутахја, до местото Инеѓол, во областа Бурса, им нанесуваат голема штета на лисјата од дрвјата и растенијата што растат на тие простори ( Serdar Yiğit - Агенција Анадолија )

 3 Fotoğraf: Serdar Yiğit

Гасениците кои се распространиле на голема површина во шумскиот предел што се протега меѓу местото Доманич, во областа Ќутахја, до местото Инеѓол, во областа Бурса, им нанесуваат голема штета на лисјата од дрвјата и растенијата што растат на тие простори ( Serdar Yiğit - Агенција Анадолија )

 4 Fotoğraf: Serdar Yiğit

Гасениците кои се распространиле на голема површина во шумскиот предел што се протега меѓу местото Доманич, во областа Ќутахја, до местото Инеѓол, во областа Бурса, им нанесуваат голема штета на лисјата од дрвјата и растенијата што растат на тие простори ( Serdar Yiğit - Агенција Анадолија )

 5 Fotoğraf: Serdar Yiğit

Гасениците кои се распространиле на голема површина во шумскиот предел што се протега меѓу местото Доманич, во областа Ќутахја, до местото Инеѓол, во областа Бурса, им нанесуваат голема штета на лисјата од дрвјата и растенијата што растат на тие простори ( Serdar Yiğit - Агенција Анадолија )

 6 Fotoğraf: Serdar Yiğit

Гасениците кои се распространиле на голема површина во шумскиот предел што се протега меѓу местото Доманич, во областа Ќутахја, до местото Инеѓол, во областа Бурса, им нанесуваат голема штета на лисјата од дрвјата и растенијата што растат на тие простори ( Serdar Yiğit - Агенција Анадолија )

 7 Fotoğraf: Serdar Yiğit

Гасениците кои се распространиле на голема површина во шумскиот предел што се протега меѓу местото Доманич, во областа Ќутахја, до местото Инеѓол, во областа Бурса, им нанесуваат голема штета на лисјата од дрвјата и растенијата што растат на тие простори ( Serdar Yiğit - Агенција Анадолија )

 8 Fotoğraf: Serdar Yiğit

Гасениците кои се распространиле на голема површина во шумскиот предел што се протега меѓу местото Доманич, во областа Ќутахја, до местото Инеѓол, во областа Бурса, им нанесуваат голема штета на лисјата од дрвјата и растенијата што растат на тие простори ( Serdar Yiğit - Агенција Анадолија )

 9 Fotoğraf: Serdar Yiğit

Гасениците кои се распространиле на голема површина во шумскиот предел што се протега меѓу местото Доманич, во областа Ќутахја, до местото Инеѓол, во областа Бурса, им нанесуваат голема штета на лисјата од дрвјата и растенијата што растат на тие простори ( Serdar Yiğit - Агенција Анадолија )

 10 Fotoğraf: Serdar Yiğit

Гасениците кои се распространиле на голема површина во шумскиот предел што се протега меѓу местото Доманич, во областа Ќутахја, до местото Инеѓол, во областа Бурса, им нанесуваат голема штета на лисјата од дрвјата и растенијата што растат на тие простори ( Serdar Yiğit - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови