Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Во Скопје започна Меѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020"
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

СКОПЈЕ (АА) - Во Скопје вечерва започна третото издание на Mеѓународниот фестивал на светлосната уметност „Skopje Light Art District 2020", кој ќе трае до 22 август ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови