Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Работејќи под тешки услови во расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, екипите на некои места наидоа на снег кој достигнуваше и висина од 15 метри. При расчистувањето на снегот на стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, се формираа снежни тунели.

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Екипите кои под тешки услови работеа на расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, наидоа на снег кој на некои места достигнуваше и висина од 15 метри. Екипите во стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, при расчистувањето на снегот создадоа снежен тунел. ( İbrahim Yaldız - Агенција Анадолија )

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Работејќи под тешки услови во расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, екипите на некои места наидоа на снег кој достигнуваше и висина од 15 метри. При расчистувањето на снегот на стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, се формираа снежни тунели.

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Работејќи под тешки услови во расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, екипите на некои места наидоа на снег кој достигнуваше и висина од 15 метри. При расчистувањето на снегот на стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, се формираа снежни тунели.

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Работејќи под тешки услови во расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, екипите на некои места наидоа на снег кој достигнуваше и висина од 15 метри. При расчистувањето на снегот на стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, се формираа снежни тунели.

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: Sabri Yıldırım

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Работејќи под тешки услови во расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, екипите на некои места наидоа на снег кој достигнуваше и висина од 15 метри. При расчистувањето на снегот на стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, се формираа снежни тунели.

Во рок од 7 дена отворен алтернативниот селски пат во Муш кој беше затворен 4 месеци Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- Екипите на обласната администрација на Муш во период од седум дена успеаја да го отворат алтернативниот пат кон селото Учевлер во должина од 23 километри. Работејќи под тешки услови во расчистување на патот што селаните го користат како алтернатива, екипите на некои места наидоа на снег кој достигнуваше и висина од 15 метри. При расчистувањето на снегот на стрмните падини на планините во кои постои опасност од лавина, се формираа снежни тунели.

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови