Во Истанбул започна Фестивалот на етноспорт и култура

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 1 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 2 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 3 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 4 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 5 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 6 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 7 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 8 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 9 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 10 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 11 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

 12 Fotoğraf: İsa Terli

ИСТАНБУЛ (АА) - Фестивалот на етноспортови и култура започна денес. Речиси 1.000 спортисти ќе се натпреваруваат на фестивалот во 12 традиционални спортови, меѓу кои стрелаштво, пеливанство, борење со ремени, фрлање џилит, манкала и коњичко стрелаштво. ( İsa Terli - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови