Таг


Anadolu Agency

Датум на основање: 6.арпил.1920Anadolu Agency, основана е земајќи ја во предвид потребата да и се разјасат на јавноста најпрецизните интерни и екстерни извештаи“


Анадолија и Румелија одбрани Здружени права во име на Представничкиот одбор МУСТАФА КЕМАЛ АТАТУРКПредседател на Управен одбор, Генерален директорSerdar KARAGÖZ
Член на Управен одборDoç. Dr. Yusuf ÖZKIR
Член на Управен одборProf. Dr. Hasan Nuri YAŞAR
Член на Управен одборDoç. Dr. İsmail ÇAĞLAR
Член на Управен одбор Büşra Karaduman AKTUNA 
Заменик на Генералниот директор Mustafa ÖZKAYA
Заменик  на Генералниот Директор и Главен и Одговорен УредникMetin MUTANOĞLU
Уредник на вестите на  “Нови медиуми“ Mustafa Fuat ER
АдресаEti Mahallesi GMK Bulvarı No:132 Çankaya ANKARA
E-маилyenimedya@aa.com.tr
Teлефон+90 312 999 20 00 (pbx)
Факс+90 312 231 21 74
Contact Form
* This field is required