Таг


Anadolu Agency

Датум на основање: 6.арпил.1920Anadolu Agency, основана е земајќи ја во предвид потребата да и се разјасат на јавноста најпрецизните интерни и екстерни извештаи“


Анадолија и Румелија одбрани Здружени права во име на Представничкиот одбор МУСТАФА КЕМАЛ АТАТУРКПредседател на Управен одбор, Генерален директорŞenol KAZANCI
Член на Управен одборMuhammet Salih DEMİRKAN
Член на Управен одборAli Türker PİRTİNİ
Член на Управен одборBahadır SARAÇGİL


Член на Управен одбор

Dr.Şaban KIZILDAĞ
Заменик на Генералниот директор Mustafa ÖZKAYA
Заменик  на Генералниот Директор и Главен и Одговорен УредникMetin MUTANOĞLU
Уредник на вестите на  “Нови медиуми“ Mustafa Fuat ER
АдресаEti Mahallesi GMK Bulvarı No:132 Çankaya ANKARA
E-маилyenimedya@aa.com.tr
Teлефон+90 312 999 20 00 (pbx)
Факс+90 312 231 21 74
Contact Form
* This field is required