Систем на управување со квалитетот

Политика на квалитет, 

Да се зголеми продуктивноста на Anadolu Agency, светската марка во сферата на точното и доверливо известуваење. Во законските рамки да одржува задоволство на корисниците и вработените. Да ја зголеми ефективноста во областите на јакнење на сисемот со управување со квалитет. 

Кликнете за влез во АА систем за управување со квалитет