Arheološka iskopavanja sjeverne tabije - Bedema: Novi Pazar novim otkrićima dobio i upotpunio historiju
21.11.2021

Novi Pazar, Srbija: 20. novembar 2021: U toku novih arheoloških iskopavanja Bedema, Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave, arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada i regije. Pored osnove svih objekata na tom koji arheolozi vezuju za 16. vijek pronađen je bijeli nišan sa ispisanim tekstom i mezar (grob) šehida (poginulog vojnika) iz 1514. godine. ( Medin Haliloviç - Anadolu Agency )

Arheološka iskopavanja sjeverne tabije - Bedema: Novi Pazar novim otkrićima dobio i upotpunio historiju
Fotoğraf: Medin Haliloviç

Novi Pazar, Srbija: 20. novembar 2021: U toku novih arheoloških iskopavanja Bedema, Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave, arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada i regije. Pored osnove svih objekata na tom koji arheolozi vezuju za 16. vijek pronađen je bijeli nišan sa ispisanim tekstom i mezar (grob) šehida (poginulog vojnika) iz 1514. godine. ( Medin Haliloviç - Anadolu Agency )

Arheološka iskopavanja sjeverne tabije - Bedema: Novi Pazar novim otkrićima dobio i upotpunio historiju
Fotoğraf: Medin Haliloviç

Novi Pazar, Srbija: 20. novembar 2021: U toku novih arheoloških iskopavanja Bedema, Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave, arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada i regije. Pored osnove svih objekata na tom koji arheolozi vezuju za 16. vijek pronađen je bijeli nišan sa ispisanim tekstom i mezar (grob) šehida (poginulog vojnika) iz 1514. godine. ( Medin Haliloviç - Anadolu Agency )

Arheološka iskopavanja sjeverne tabije - Bedema: Novi Pazar novim otkrićima dobio i upotpunio historiju
Fotoğraf: Medin Haliloviç

Novi Pazar, Srbija: 20. novembar 2021: U toku novih arheoloških iskopavanja Bedema, Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave, arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada i regije. Pored osnove svih objekata na tom koji arheolozi vezuju za 16. vijek pronađen je bijeli nišan sa ispisanim tekstom i mezar (grob) šehida (poginulog vojnika) iz 1514. godine. ( Medin Haliloviç - Anadolu Agency )

Arheološka iskopavanja sjeverne tabije - Bedema: Novi Pazar novim otkrićima dobio i upotpunio historiju
Fotoğraf: Medin Haliloviç

Novi Pazar, Srbija: 20. novembar 2021: U toku novih arheoloških iskopavanja Bedema, Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave, arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada i regije. Pored osnove svih objekata na tom koji arheolozi vezuju za 16. vijek pronađen je bijeli nišan sa ispisanim tekstom i mezar (grob) šehida (poginulog vojnika) iz 1514. godine. ( Medin Haliloviç - Anadolu Agency )

Arheološka iskopavanja sjeverne tabije - Bedema: Novi Pazar novim otkrićima dobio i upotpunio historiju
Fotoğraf: Medin Haliloviç

Novi Pazar, Srbija: 20. novembar 2021: U toku novih arheoloških iskopavanja Bedema, Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave, arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada i regije. Pored osnove svih objekata na tom koji arheolozi vezuju za 16. vijek pronađen je bijeli nišan sa ispisanim tekstom i mezar (grob) šehida (poginulog vojnika) iz 1514. godine. ( Medin Haliloviç - Anadolu Agency )

Arheološka iskopavanja sjeverne tabije - Bedema: Novi Pazar novim otkrićima dobio i upotpunio historiju
Fotoğraf: Medin Haliloviç

Novi Pazar, Srbija: 20. novembar 2021: U toku novih arheoloških iskopavanja Bedema, Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave, arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada i regije. Pored osnove svih objekata na tom koji arheolozi vezuju za 16. vijek pronađen je bijeli nišan sa ispisanim tekstom i mezar (grob) šehida (poginulog vojnika) iz 1514. godine. ( Medin Haliloviç - Anadolu Agency )

Arheološka iskopavanja sjeverne tabije - Bedema: Novi Pazar novim otkrićima dobio i upotpunio historiju
Fotoğraf: Medin Haliloviç

Novi Pazar, Srbija: 20. novembar 2021: U toku novih arheoloških iskopavanja Bedema, Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave, arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada i regije. Pored osnove svih objekata na tom koji arheolozi vezuju za 16. vijek pronađen je bijeli nišan sa ispisanim tekstom i mezar (grob) šehida (poginulog vojnika) iz 1514. godine. ( Medin Haliloviç - Anadolu Agency )

Arheološka iskopavanja sjeverne tabije - Bedema: Novi Pazar novim otkrićima dobio i upotpunio historiju
Fotoğraf: Medin Haliloviç

Novi Pazar, Srbija: 20. novembar 2021: U toku novih arheoloških iskopavanja Bedema, Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave, arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada i regije. Pored osnove svih objekata na tom koji arheolozi vezuju za 16. vijek pronađen je bijeli nišan sa ispisanim tekstom i mezar (grob) šehida (poginulog vojnika) iz 1514. godine. ( Medin Haliloviç - Anadolu Agency )

Arheološka iskopavanja sjeverne tabije - Bedema: Novi Pazar novim otkrićima dobio i upotpunio historiju
Fotoğraf: Medin Haliloviç

Novi Pazar, Srbija: 20. novembar 2021: U toku novih arheoloških iskopavanja Bedema, Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave, arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada i regije. Pored osnove svih objekata na tom koji arheolozi vezuju za 16. vijek pronađen je bijeli nišan sa ispisanim tekstom i mezar (grob) šehida (poginulog vojnika) iz 1514. godine. ( Medin Haliloviç - Anadolu Agency )

Arheološka iskopavanja sjeverne tabije - Bedema: Novi Pazar novim otkrićima dobio i upotpunio historiju
Fotoğraf: Medin Haliloviç

Novi Pazar, Srbija: 20. novembar 2021: U toku novih arheoloških iskopavanja Bedema, Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave, arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada i regije. Pored osnove svih objekata na tom koji arheolozi vezuju za 16. vijek pronađen je bijeli nišan sa ispisanim tekstom i mezar (grob) šehida (poginulog vojnika) iz 1514. godine. ( Medin Haliloviç - Anadolu Agency )

instagram_banner

Na našem Instagram profilu najzanimljiviji detalji iz Turske, svijeta, iz zraka i s kopna. Pratite nas.

Najnovije