Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve...

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve...

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Almir Šeta (49) (na fotografiji) jedan je od njih. Prepoznatljivo lice kada je u pitanju osiguranje VIP osoba, dakle, domaćih ali i mnogih stranih zvaničnika. U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH je od prvog dana, od osnivanja, a prije toga radio je u različitim policijskim organima. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... Ivica Bošnjak, (na fotografiji) zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, podsjetio je da se radi o relativnoj mladoj ustanovi koja je nastala 2008. godine. ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

Almir Šeta, bodyguard koji je štitio Clintona, papu, baronese, prinčeve... Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Sarajevo, BiH - 01. april 2019: Bodyguard je posao koji se živi. Moraš ga voljeti i sve podrediti njemu. Ali u svemu tome moraš biti svjestan opasnosti koja je uvijek tu i imati nesebičnu podršku porodice i ljudi oko sebe. Mi smo uvijek fokusirani na zvaničnike koje gledamo na televiziji ili dok se šetaju ulicama našeg grada. Malo je onih koji obrate pažnju na ljude u crnom koji su oko njega i koji su spremni u svakom trenutku da reaguju na situaciju koja nije predviđena njihovim planom. Oni su ti koji se brinu o životu čovjeka koji mirno šeta jer zna da je njegov život u rukama ovih hrabrih ljudi. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH djeluje kao jedinica za osiguranje DKP rezidencija, državnih objekata, domaćih VIP osoba, stranih DKP-ova, specijalna jedinica, zatim, tu su i odsjeci za prikupljanje sigurnosne procjene, za KDZ pregled, operativni centar... ( Samir Yordamoviç - Anadolu Agency )

instagram_banner

Na našem Instagram profilu najzanimljiviji detalji iz Turske, svijeta, iz zraka i s kopna. Pratite nas.

Najnovije