Vakcina Turkovac za oko 50 posto efikasnija u sprečavanju zaraze u odnosu na CoronaVac

Objavljeni su privremeni rezultati kliničkog ispitivanja treće faze, u kojem se u univerzitetskom kampusu Sihhiye u Ankari ocjenjivala učinkovitost i sigurnost dvije doze vakcine CoronaVac u odnosu na dvije doze vakcine Turkovac kod zdravih dobrovoljaca

12.01.2022