Stabla koja prkose vremenu

Prema podacima dobrotvorne organizacije koja vodi aktivnosti pošumljavanja "One Tree Planet", jedno od najstarijih stabala na svijetu je Methuselah (Metuzalem), a staro je 4.852 godine

16.12.2021